Oznamy Kvetná nedeľa v roku B

1.4.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

 

ZELENÝ ŠTVRTOK      Sv. omša je o 17:15

             V tento deň bude v košickej katedrále o 9.30 sv. omša svätenia olejov, ktorú bude     

            sláviť otec arcibiskup so svojimi kňazmi.

 

VEĽKÝ PIATOK                       obrady o 15:00

Stráženie B. hrobu v sobotu od 9:00 do 19:00 – Rozpis na zapisovanie je vzadu na výveske. Prostriedky vyzbierané pri božom hrobe idú na podporu udržiavania posvätných miest vo Svätej zemi.

19.30   Krížová cesta s otcom arcibiskupom na Kalvárii. Začiatok je  pri prvej kaplnke.

Je to deň pokánia, dodržiavame prísny pôst a zdržujeme sa mäsitého pokrmu. Zákon pôstu zaväzuje všetkých od  18 do 60 rokov, zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje všetkých od  14-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu v tento deň sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie (Biela sobota večer). Pôst ale nezaväzuje chorých.

BIELA SOBOTA           slávenie vigílie o 20:00

Požehnanie jedál o 16:00  a po sv. omšiach v nedeľu.

Tiež Vás pozývame na ranné chvály a posvätné čítanie, na Veľký piatok a na Bielu sobotu ráno o 8.00 v kaplnke.

Spievanie Veľká noc

Na veľkonočné sviatky bude spievať zbor malých aj veľkých. Spoločný nácvik je po sv. omši o 10.30 v hudobke.

Putovanie relikvie sv. Cyrila

2.4.(pondelok) o 18.00hod, z príležitosti prinesenia relikvie sv. Cyrila do našej arcidiecézy bude sv. omša u sv. Gorazda. Hlavný celebrant bude Mons. Bernard Bober.

DO      Duchovná obnova pre saleziánsku rodinu a manželské páry bude v pondelok 2.4.o 17.30.

Prázdniny

Na našej stránke už nájdete termíny prázdninových podujatí. Už sú k dispozícii aj prihlášky.

Veľkonočný výlet

Pre mladých od 9. ročníka sa uskutoční  na Veľkonočný pondelok výlet. Pre mladších v utorok.

Ihrisko

Nadácia firmy HB REAVIS chce v Košiciach vybudovať moderné ihrisko. Do jednania s nimi sme vstúpili aj my.  S nadáciou sme rozprávali do dobudovaní detského ihriska, o dooplotení nášho tretieho asfaltového ihriska a natiahnutí športového povrchu a pod.

Po tomto stretnutí sme prešli do ďalšieho kola. 

Tu ale potrebujeme VAŠU POMOC. Nadácia v ďalšom kole chce vidieť reálnych ľudí, ktorými disponujeme a ktorí sú ochotní, podľa kritérií nadácie, pridať ruku k dielu. Dotazník sa dá vyplniť len elektronicky. Vzadu vo vestibule je papier, kde môžete nechať vašu mailovú adresu, na ktorú by sme vám poslali link, kde môžete zapísať vaše kontaktne údaje a aj spôsob zapojenia, tak ako si to stanovila nadácia.  VĎAKA