Oznamy Veľkonočná nedeľa v roku B


8.4.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

9. APRÍLA: Veľkonočný pondelok. Omše sú ako v nedeľu.

15. APRÍLA: Druhá veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na budúcu nedeľu je zbierka na splácanie dlhu. Zároveň otec arcibiskup vyhlásil aj zbierku na opravu košického dómu. Ak niekto bude chcieť prispieť, môže tak spraviť v záskristii.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie p. Benkovú, p. Hladoníkovú a p. Slivkárovú. Vďaka.

Veľkonočný výlet

Pre mladých od 9. ročníka sa uskutoční  na Veľkonočný pondelok výlet. Pre mladších v utorok. Podrobné info. nájdete na plagátoch.

Ihrisko

Ako sme vám spomínali ohľadom nadácie, ktorá môže vybudovať ihrisko v našich priestoroch treba sa zapojiť do dotazníka. Prístup k dotazníku je na internete: dotazník.3horky.sk. Vďaka za spoluprácu. Zajtra je posledný deň.

Prázdniny

Na našej stránke už nájdete termíny prázdninových podujatí. Už sú k dispozícii aj prihlášky.

Animátori

Animátorom pripomíname, že sa treba prihlásiť na animátorskú víkendovku. Čo najskôr.

Film Don Bosco

Dnes večer bude STV 1 o 20.00 vysielať dvojdielny film Don Bosco. Je to veľmi pekne spracovaný životopis nášho zakladateľa. Vrele vám ho odporúčame.