Piatkový večer trochu inak

Už niekoľko rokov Domka v Košiciach realizuje „Piatkovú čajovňa“. V piatok večer je tak vhodnou alternatívou pre mladých, ktorí chcú svoj čas hodnotne využiť. Priestory mládežníckeho strediska Tri hôrky sú im k dispozícii od 18.30 do 21.30 a počas týždňa v poobedňajších a večerných hodinách.

Vďaka podpore nadácie VÚB a projektu „Kreatívna čajovňa“ v priestoroch čajovne pravidelne mesačne
prebiehal moderovaný program na rôzne témy.

Ponuka aktivít bola naozaj pestrá. Návštevníkom čajovne sa predstavil košický mediálny tím, zorganizovali
sa besedy a debaty s rôznymi hosťami, uskutočnilo sa premietanie filmu s diskusiou, predstavili sa
mladé hudobné talenty a do časov našich predkov nás preniesol amatérsky folklórny súbor Kalvarčan.
Prostredie čajovne sa zároveň obohatilo o knižnicu, nové knižné tituly a spoločenské hry. Tí, ktorým
učarovali knihy, ocenili možnosť navštíviť novú knižnicu aj mimo času určeného pre čajovňu.
Mladí si mohli okrem moderovaného programu prísť na svoje pri stolnom tenise či calcette, zašportovať
si v telocvični, či na vonkajších ihriskách. Kto si chcel len tak posedieť a porozprávať sa pri šálke dobrého
čaju alebo bagete, mal dvere v čajovni otvorené.
Vďaka patrí aj dobrovoľníkom Domky, ktorí zabezpečujú program a samotný chod čajovne.