Mesačný archív: január 2013

9. deň deviatnika k DB – Zmysel pre Boha

30. január - do sviatku dona Bosca ostáva 1 deňZamyslenie:Prežívame rok viery, pápež Benedikt XVI. pri jeho otvorení povedal: „V posledných desaťročiach sa rozmohlo akési duchovné „spustnutie“. Rozšírilo sa prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte, z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre nás. Na púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre nás životodarné.“ Nebezpečenstvo

Čítať celý článok
8. deň deviatnika k DB – Každodenná práca

29. január - do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dniZamyslenie:Žijeme v dobe, keď každý chce zarobiť čo najviac peňazí, no pritom chce čo najmenej pracovať. Je aj veľa ľudí, ktorí prácu nemajú a chceli by pracovať, no sú ja takí, ktorým sa nechce. Je bežné stretnúť dnes mladých, ktorí bývajú doma ako v hoteli, prídu domov najedia sa a prespia. Celý deň ich doma nevidno, rodičia im robia sluhov a nijako nepomáhajú

Čítať celý článok
7. deň deviatnika k DB – Ľudské práva

28. január - do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dniZamyslenie:Boh stvoril človeka pre nebo. Don Bosco založil saleziánov preto, aby všetkých mladých viedli ku spáse. Keď ide o spásu našu alebo mladých, tak musíme brať do úvahy všetko. Dnes by sme nemohli pozrieť dieťaťu do očí, ak by sme neboli podporovateľmi jeho práv. (viac…)

Čítať celý článok
6. deň deviatnika k DB – Saleziánsky humanizmus

27. január - do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dniZamyslenie:V úvode knihy Genezis sa píše: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“. Všetko je stvorené na Boží obraz, na obraz Boha, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Tento vzťah sa odráža v celom vesmíre, ale predovšetkým vo vzájomnom spoločenstve ľudí. Boh stvoril človeka a dal mu slobodu, schopnosť robiť dobro,

Čítať celý článok
5. deň deviatnika k DB – Statočný občan, dobrý kresťan

26. január - do sviatku dona Bosca ostáva 5 dníZamyslenie:Boh sa stal človekom, aby ho nielen vykúpil, ale v osobe Ježiša mu ukázal, aký má byť dokonalý človek. Ježiš žil ako každý jeden z nás a musel si plniť svoje povinnosti, pričom so sv. Jozefom do tridsiateho roku svojho života pracoval ako tesár. Zúčastňoval sa nielen náboženského, ale aj verejného života, ako o tom svedčí jeho návšteva na svadbe v Káne Galilejskej

Čítať celý článok
4. deň deviatnika k DB – Výchova je vecou srdca

25. január - do sviatku dona Bosca ostáva 6 dníZamyslenie:Vychovávať dnes nie je ľahké. Či chceme alebo nechceme, každý z nás je istým spôsobom vychovávateľom. Stretáme sa so spolužiakmi, s rôznymi ľuďmi a svojím štýlom života vplývame na ich životy a na okolie. Ako kresťania sa nechávame vychovávať Ježišovou láskou, ktorá nachádza svoj prameň v jeho srdci. Tým sa stávame pre tento svet svedkami, ktorí uverili

Čítať celý článok
3. deň deviatnika k DB – Preventívny systém

24. január - do sviatku dona Bosca ostáva 7 dníZamyslenie:Bohu záleží na spáse každého človeka. Celá Biblia rozpráva o tom, ako Boh hľadá a ustavične vychováva človeka. Práve preto poslal svoj Syna, aby nám v ňom ukázal cestu k pravde a k plnému životu. Boh stojí stále pri nás, aj vtedy keď sa vzdialime od neho a snaží sa nás priviesť k sebe, ako stratenú ovečku. Váži si našu slobodu, to či ho prijímame alebo

Čítať celý článok
2. deň deviatnika k DB – Pedagogika dobroty

23. január - do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní Zamyslenie:Láskavosť je pravou láskou, lebo čer- pá z Boha. Je láskou, ktorá sa prejavuje jednoduchosťou, srdečnosťou a vernosťou. Možno sa pýtame, či my máme túto Ježišovu láskavosť v dnešnej „kultúre smrti“, kde denne počúvame samé zlé správy. Ako sa staviame k týmto správam o nešťastí druhých? Sú nám ľahostajné, lebo sa nás netýkajú, alebo nás toto

Čítať celý článok
Oznamy 2. nedeľa C

  20.1.2013     LIT. KALENDÁR   21. JANUÁRA: Pondelok, Sv. Agnesa, panna a mučenica, spomienka 22. JANUÁRA: Utorok, Bl. Laura Vicuňová, spomienka 24. JANUÁRA: Štvrtok, Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 25. JANUÁRA: Piatok, Orátenie sv. Pavla apoštola, sviatok 26. JANUÁRA: Sobota, Sv. Timoteja a Títa, biskupov 27. JANUÁRA: 3. Nedeľa cez rok   TRETIA PRE TRI Dnes je zbierka na splácanie

Čítať celý článok
Krst Krista Pána

Oznamy 13.1.2013     LIT. KALENDÁR   17. januára: Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období. Sv. Antona, Opáta. Spomienka.
 20. januára:  Druhá nedeľa v Cezročnom období. Budúcu nedeľu bude zbierka na splácanie dlhu. Pán Boh zaplať. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celý týždeň od 18. do 25. januára   UPRATOVANIE Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Dušana a Martina Friča.

Čítať celý článok
Don Bosco Show už čoskoro
plagat DB show2013

info: stretká a herci sa stretnú v sobotu 19.1. v telocvični na 3h na nácviku (generálke)

Čítať celý článok
DO pre chalanov

Pozývame Ťa na januárovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. 1. 2013 o 17:00 hod. v stredisku na 3H. Téma: Ježiš, ako úprimný priateľ. Začíname o 17:00 zamyslením, potom je priestor na osobnú adoráciu, čas na SZM a vyvrcholením bude sv. omša.

Čítať celý článok
Oznamy 2. nedeľa po narodení Pána – Zjavenie Pána

  6.12.2012     LIT. KALENDÁR 13. januára:  Nedeľa. Krst Krista Pána. Sviatok. Rúcho biele.   UPRATOVANIE Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Pellová, rod. Rendošová.   PLES Aj tento rok organizujeme saleziánsky ples. Bude v sobotu 9.2. 2013. Začíname sv. omšou v našom stredisku o18.00 a o 19.00 je začiatok v spoločenskom pavilóne. Vstupné je 26.-€ a študenti s platným domkárskym preukazom

Čítať celý článok

    Simple Calendar

    21. júla 2019
    23. júla 2019