Mesačný archív: máj 2013

DOMKA priniesla zeleň medzi paneláky

V Košiciach DOMKA pripravila projekt „Prinesme zeleň na sídlisko“, vďaka ktorému vznikla pri stredisku Tri hôrky nová oddychová zóna. Tá je určená najmä návštevníkom strediska a obyvateľom Mestskej časti Západ. (viac…)

Čítať celý článok
Tri hôrky otvorili svoje dvere verejnosti

Saleziáni spolupracovníci spolu so saleziánmi a Domkou opäť usporiadali Summer day – deň otvorených dverí v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach. Ten je zároveň oslavou Panny Márie Pomocnice, ktorej je zasvätená miestna kaplnka. Celé podujatie sa začalo v nedeľu 26. mája doobeda slávnostnou svätou omšou, ktorú slúžil direktor saleziánov v Humennom, don Maroš Husár. V poobedňajších hodinách už bol celý areál

Čítať celý článok
Oznamy 7.veľkonočná nedeľa C

  12.5.2013   LIT. KALENDÁR Dnes je zbierka na kat. masmédiá. Vďaka.   13.MÁJA:Pondelok: V saleziánskej rodine si spomíname na sv. Máriu Dominiku Mazzarelovú – zakladateľku saleziánok. Sviatok 14. MÁJA: Utorok. Sv. Mateja, apoštola. Sviatok 16. MÁJA: Štvrtok. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka. 19. MÁJA: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Slávnosť. Skončilo sa Veľkonočné obdobie. V stredisku

Čítať celý článok
Oznamy 6.veľkonočná nedeľa C

  5.5.2013     LIT. KALENDÁR 6. MÁJA: Pondelok. Sv. Dominik Sávio 9. MÁJA: Štvrtok. Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Je to prikázaný sviatok. U nás bude sv. omša ako zvyčajne o 17.15.
 10.MÁJA: Piatok: Začiatok novény k Duchu Svätému. 11. MÁJA: Sobota: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka. 12. MÁJA: 7. veľkonočná nedeľa. Bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.

Čítať celý článok

    Simple Calendar

    21. júla 2019
    23. júla 2019