Oznamy 24. nedeľa C

15.9.2013                                                                    

LIT. KALENDÁR

16. SEPTEMBRA: Pondelok. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.

20. SEPTEMBRA: Piatok. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

21. SEPTEMBRA: Sobota. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. Sviatok.

22. SEPTEMBRA: 25. nedeľa

Dnes je zbierka Tretia pre tri. Nech Boh odmení vašu štedrosť.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Salokyová, rod. Fiasová a rod. Kováčová.

Vďaka. Je nový zoznam, treba sa pozrieť na nové termíny. Noví záujemcovia sa môžu dopísať.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Vo vestibule nájdete aj prihlášky pre vaše deti do centra voľného času. Nájdete tam aj informáciu pre rodičov o financovaní centier voľného času – prosíme vás, aby ste si ju pozorne prečítali. Dnes je posledný deň na zapísanie.

DO RODINY

V stredu bude prvá duchovná obnova pre rodiny. Začíname o 18.00 v kaplnke. Predpokladaný koniec je o 20.30

DO ŽENY

Prvý októbrový víkend bude obnova pre ženy v Bijacovciach. Začiatok je v piatok 4.10 a príchod domov je v nedeľu doobeda 6.10.

Prihlásiť sa dá vzadu vo vestibule.

MANŽELSKÉ VEČERY

Aj tento rok organizuje saleziánska rodina program pre manželov – Manželské večery. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.manzelskevecery.sk.  Prihlásiť sa dá vzadu vo vestibule do konca septembra. Je to 8 stretnutí v utorok večer. Začína sa 8.10 o 18.15. v čajovni na poschodí. Program končí 26.11. Cena je 64.- € na pár. V cene je večera a potrebné materiály. Ak by bola cena dôvodom na neúčasť, budeme hľadať iné možnosti.

DETSKÝ ZBOR

Dnes je prvý nácvik detského zboru po sv. omši.

POCHOD ZA ŽIVOT

O týždeň vás srdečne pozývame na pochod za život. Bude tam aj naše saleziánske sprievodné vozidlo. Pozývame vás k nemu podporiť spev. Podrobný program celého podujatia nájdete na výveske.

 

DO KOMUNITA

Prosíme o modlitby za DO komunity, ktorú budeme mať v pondelok na Karmeli.