Mesačný archív: apríl 2014

2. Veľkonočná nedeľa A – Nedeľa Milosrdenstva

    27.4.2014                                                                                LIT. KALENDÁR Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať. 29. APRÍLA: Utorok. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. Sviatok. 1. MÁJA: Štvrtok Sv. Jozefa, robotníka. Ľubovoľná spomienka.
Prvý štvrtok v mesiaci.

Čítať celý článok
Veľkonočná nedeľa A

20.4.2014                                                                                LIT. KALENDÁR 21. APRÍLA: Veľkonočný pondelok. 27.APRÍLA: Druhá veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho    milosrdenstva. Končí sa Veľkonočná oktáva.   UPRATOVANIE Budúcu sobotu upratujú rodina Szanisloóvá a rodina Kaňuchová. Vďaka.   VEĽKONOČNÝ VÝLET Na veľkonočný pondelok pozývame

Čítať celý článok
Veľkonočný pozdrav 2014

Radosť zo Zmŕtvychvstalého vám prajú saleziáni, saleziánky a spolupracovníci, Tri hôrky Košice

Čítať celý článok
Kvetná nedeľa A

    13.4.2014                                                                                  LIT. KALENDÁR   ZELENÝ ŠTVRTOK 9.30 - sv. omša svätenia olejov v Dóme sv. Alžbety 17:15 - sv. omša   VEĽKÝ PIATOK 8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých 15:00 – obrady 19.30 - krížová cesta

Čítať celý článok
Veľký týždeň – Liturgia v kaplnke Panny Márie Pomocnice
kaplnka 3h

ZELENÝ ŠTVRTOK      9.30 - sv. omša svätenia olejov v Dóme sv. Alžbety 17:15 - sv. omša v stredisku VEĽKÝ PIATOK 8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke 15:00 – obrady 19.30 - krížová cesta s otcom arcibiskupom Boberom na Kalvárii BIELA SOBOTA 8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke 9:00 - 19:00 – celodenná poklona krížu 16:00 – požehnanie jedál 20:00 – slávenie vigílie VEĽKONOČNÁ

Čítať celý článok
5.pôstna nedeľa A

    6.4.2014     LIT. KALENDÁR   7. APRÍLA: Pondelok. Spomienka na sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, 11. APRÍLA: Piatok.
Spomienka na sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 13. APRÍLA: Kvetná nedeľa,   UPRATOVANIE Budúcu sobotu upratuje rod.Micheľová a rod. Petra Deča. Vďaka.   KRÍŽOVÉ CESTY Každú nedeľu vás pozývame na krížovú cestu na Kalváriu. Začiatok je o 14.30. Tiež vám chceme

Čítať celý článok

    Simple Calendar

    21. júla 2019
    23. júla 2019