Mesačný archív: november 2014

1. Adventná nedeľa B

  30.11.2014           LIT. KALENDÁR DECEMBRA: Streda. Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka. DECEMBRA: Prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia bude do 21.00. Modlíme sa za duchovné povolania. DECEMBRA: Piatok. Bl. Filipa Rinaldiho, nástupcu Don Bosca. DECEMBRA: Sobota. Sv. Mikuláša, biskupa. Ľubovoľná spomienka. DECEMBRA: 2. adventná nedeľa. Dnes je vyhlásená zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.   UPRATOVANIE Budúcu

Čítať celý článok
MANŽELSKÉ VEČERY

MANŽELSKÉ VEČERY 8 párov 8 utorkov viacero hostí na poslednom stretnutí organizačný tím zapojené aj viaceré rodiny, mládežnícke stretká a aj komunita sestier a bratov do varenia večerí Vďaka Bohu za dar sviatosti manželstva. Vďaka Bohu za dar zasväteného života a kňazstva. Vďaka Bohu za vzájomnú blízkosť zasvätených a rodín. Vďaka Bohu všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu tohtoročných manželských

Čítať celý článok
DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV

V saleziánskom stredisku na Troch hôrkach je viac ako sedem statočných. Skupina mužov a otcov sa utiahla do samoty a ponorila do prítomnosti Boha Otca, aby sa v tejto jeho blízkosti aj oni  našli ako otcovia. Vďaka Bohu za všetko.

Čítať celý článok
34. nedeľa A – nedeľa Krista Kráľa

23.11.2014                                  LIT. KALENDÁR Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať. 24. NOVEMBRA: Pondelok. Sv. Ondreja Dung- -Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. 30. NOVEMBRA: 1. adventná nedeľa. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Na túto nedeľu je vyhlásená zbierka na charitu.   UPRATOVANIE Budúcu sobotu má na starosti upratovanie rod Salokyová, rod. Fiasová,

Čítať celý článok
DUCHOVNÉ CVIČENIA DIEVČAT

Dievčatá z nášho strediska sa na pár dní stiahli do ústrania z hluku aj nášho  strediska, aby nám dali svojím rozhodnutím najavo, že veríme hlavne činnosti Ducha. Hlavne v našich osobných životoch a aj v živote Cirkvi. Veľkodušne darovali čas preto, aby svoj život videli v Bohu a Boha vo svojich životoch. Starali sa o ne naše sestry Anna a Ľubica, náš spolubrat Stano a dve vychytené kuchárky: Miška a Lívia.

Čítať celý článok
33. nedeľa A

  16.11.2014       LIT. KALENDÁR Dnes je zberka na katedrálu. 17.NOVEMBER, Pondelok. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka. 21.NOVEMBER, Piatok. Obetovanie Panny Márie, spomienka. 22.NOVEMBER, Sobota. Sv. Cecília, panny a mučenica, spomienka. 23.NOVEMBER 34. nedeľa, nedeľa Krista Kráľa. Na budúcu nedeľu je zbierka na energie. Pán Boh zaplať.   UPRATOVANIE A BRIGÁDA Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí boli včera

Čítať celý článok
BRIGÁDA

V sobotu 15.11. vás srdečne pozývame na brigádu. Pre všetkých sa práca a  miesto pri stole nájde. Začíname 8.30.

Čítať celý článok
Z vianočného turnaja sa stal veľký – VHT po novom

V dňoch 7.- 9. 11. 2015 sa v Košiciach uskutočnil už tradičný Veľký hokejbalový turnaj. Do Košíc na Turnaj pricestovalo 120 chlapcov so svojimi trénermi z Michaloviec, Bardejova, Prešova, Humenného, Námestova, Partizánskeho, Žiliny, Banskej Bystrice a domáci z Košíc. Okrem športovej časti turnaja mali chlapci možnosť prežiť spoločenský piatkový večer, kde sa uskutočnil slávnostný sľub čestnej hry a rozlosovanie

Čítať celý článok
32. nedeľa

  9.11.2014           LIT. KALENDÁR 10. NOVEMBRA: Pondelok. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka. 11. NOVEMBRA: Utorok. Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka. 12.NOVEMBRA: Streda. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Spomienka. 16.NOVEMBRA: 33. nedeľa. Na budúcu nedeľu otec arcibiskup vyhlásil zbierku na katedrálu.   UPRATOVANIE A BRIGÁDA V sobotu upratovanie odpadá, lebo je brigáda. Budeme hrabať

Čítať celý článok
Výsledky VHT 2014

Výsledky zápasov turnaja 8.-9.11. 2014 Skupina A Košice  Banská Bystrica Michalovce Partizánske Prešov Košice X 3:5  4:5 7:1 7:3  Banská Bystrica 5:3 X  2:6 0:11 3:3 Michalovce 5:4 6:2 X 2:9 0:2 Partizánske 1:7 11:0 9:2 X 5:1 Prešov 3:7 3:3 2:0  1:5 X   Skupina B Humenné Námesto Bardejov Žilina Humenné X 4:2 0:0 1:8 Námestovo 2:4 X 1:1 3:5 Bardejov  0:0 1:1 X 3:0 Žilina 8:1 5:3 0:3 X   Nedeľa   7:30 Partizánske 2-0

Čítať celý článok
Veľký hokejbalový turnaj 2014

Saleziánsky VHT - Veľký hokejbalový turnaj sa organizuje každoročne pre chlapcov do 16 rokov v Košiciach v saleziánskom stredisku Tri hôrky. Aktuálne výsledky a tabuľky počas turnaja stále nájdete na stránke www.3horky.sk alebo na facebooku http://www.facebook.com/vhtkosice/    

Čítať celý článok
31. nedeľa A

  2.11.2014                                     LIT. KALENDÁR 4. NOVEMBRA: Utorok. Sv. Karola Boromejského, biskupa. Spomienka 6.NOVEMBRA: Štvrtok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás bude adorácia do 21.00. 9. NOVEMBRA: 32. nedeľa.   ZBIERKA NA ENERGIE Na energie sa v kaplnke vyzbieralo 390,10.-€. a na účet v tomto mesiaci prišlo 140.-€. Pán Boh zaplať.   UPRATOVANIE

Čítať celý článok

    Simple Calendar

    21. júla 2019
    23. júla 2019