15. nedeľa A

 

 

   13.7.2014                                   

 

 

 

LIT. KALENDÁR

17. JÚLA: Štvrtok. Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka.

20. JÚLA: 16. nedeľa. Budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Vďaka za vašu štedrosť.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Salokyová, rod. Fiasová, rod. Kováčová.Vďaka.

 

TÁBORY

Prosíme o vaše modlitby počas tohto týždňa za šťastlivý návrat z chlapčenského a dievčenského tábora. Vďaka.