4. nedeľa A

2.2.2014                                                                                 

LIT. KALENDÁR

3. FEBRUÁRA: Pondelok. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Ľubovoľná spomienka.

5. FEBRUÁRA: Streda. Sv. Agáty, panny a mučenice. Spomienka.

6. FEBRUÁRA: Štvrtok. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás tento týždeň nebude adorácia za povolania. Budeme odcestovaní.

8. FEBRUÁRA: Sobota. Sv. Jozefíny Bakhity, panny. Ľubovoľná spomienka.

9. FEBRUÁRA: 5. nedeľa v Cezročnom období.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Kozáková a rod. Fedorková. Vďaka. Je nový zoznam. Stále prosíme nových o zapísanie. Je to konkrétna služba pre všetkých, ktorí sa tu cítime ako doma.

PLES

22.2. bude ples saleziánskej rodiny v Košiciach. Lístky sa budú predávať po sv. omši o 9.30 v kníhkupectve.

Zároveň môžete priniesť ceny do tomboly. Ide o veci, ktoré sú nové alebo nepoužité a hodné darovania. Môžete ich prinášať do strediska.

SVIATOK DON BOSCA

Popoludní bude už tradičná Don Bosco show o 16.00 v SOŠ automobilová. Rodiny a spolupracovníkov chceme poprosiť o koláče, alebo slané pečivo pre účinkujúcich, ktoré stačí doniesť pred predstavením do sály. Ďakujeme.

DUCHOVNÁ OBNOVA MANŽELOV

V stredu pozývame manželov na duchovnú obnovu. Začiatok je o 18.00.

POLROČNÉ HODNOTENIE

Od štvrtka obeda do pondelka budeme mimo domu kvôli hodnoteniu. Zastupovať nás budú bratia z Kalvárie. Stredisko bude strážené a činnosť je v stredisku zabezpečená. Stretká a krúžky sú ako obvykle.

KARNEVAL

16.2. o 11.00 bude detský a rodičovský karneval spojený so súťažou o najlepšiu štrúdľu. Je potrebné si doniesť prezúvky do telocvične. Všetky podrobné informácie nájdete na nástenke a na webovej stránke.

2%

Aj tento rok vás chceme poprosiť o darovanie 2% pre stredisko. Tlačivá nájdete vzadu pri vchode do strediska. Zároveň vás chceme poprosiť o šírenie našich tlačív medzi vašich príbuzných, priateľov, kolegov, susedov. Je to pre stredisko značná pomoc. Minulý rok sa takto podarilo pre stredisko získať  bezmála 7000.- €. Tieto sa použili na vykrytie obmedzenej dotácie z mesta a samosprávneho kraja. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke.

ZDRAVOTNÝ STAV DON ŠTEFANA

Don Štefan mal v piatok infarkt. Momentálne je jeho stav stabilizovaný a má sa dobre. Dodatočné vyšetrenia ukážu mieru poškodenia srdca. Pozdravuje  všetkých a ďakuje za modlitby. Teší sa na návrat.

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019