5.pôstna nedeľa A

 

 

6.4.2014

 

 

LIT. KALENDÁR

 

7. APRÍLA: Pondelok. Spomienka na sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza,

11. APRÍLA: Piatok.
Spomienka na sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

13. APRÍLA: Kvetná nedeľa,

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratuje rod.Micheľová a rod. Petra Deča. Vďaka.

 

KRÍŽOVÉ CESTY

Každú nedeľu vás pozývame na krížovú cestu na Kalváriu. Začiatok je o 14.30.

Tiež vám chceme dať do pozornosti Živú – “hranú” krížovú cestu, ktorá sa uskutoční na sídlisku Luník IX – 13.4.2014 o 15:00. Ide o sprítomnenie Ježišovej bolesti a utrpenia 60-timi hercami z Prešova – Nižnej Šebastovej.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRED VEĽKOU NOCOU

V našom stredisku budú pred Veľkou nocou dve duchovné obnovy. V piatok mládežnícka 11.4 o 18.30. Sv. omša bude o 20.00. Pre dospelých a manželov bude obnova v pondelok 14.4. o 17.30. Sv. omša bude o 20.00.

V stredisku nebude špeciálne veľkonočné spovedanie. Spovedať budeme počas sv. omší a počas týchto dvoch obnov. Vtedy tu budú viacerí kňazi. Nenechávajme si sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

 

MINIŠTRANSKÉ ŠATY

Počas týždňa by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri vypraní miništranských šiat, aby boli na Veľkú noc pripravené. Vďaka.

 

PROGRAM VEĽKEJ NOCI

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

9.30 – sv. omša svätenia olejov v Dóme sv. Alžbety

17:15 – sv. omša

 

VEĽKÝ PIATOK

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých

15:00 – obrady

19.30 – krížová cesta s otcom arcibiskupom Boberom na Kalvárii – pozývame aj mladých

 

BIELA SOBOTA

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých

9:00 – 19:00 – celodenná poklona krížu

16:00 – požehnanie jedál

20:00 – slávenie vigílie a po nej občerstvenie v čajovni

 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30 – sv. omša a požehnanie jedál

9.30 – sv. omša a požehnanie jedál

 

SKÚŠKA SPEVU

Pozývame vás zapojiť sa do spevu počas veľkonočného trojdnia. Nácvik bude po sv. omši.