7. nedeľa A

 

 

23.2.2014                                                             

 

 

LIT. KALENDÁR

25.FEBRUÁRA: Utorok, Sv. Alojz Versiglia a Kalixt Caravario, prví saleziánski mučeníci

2. MARCA: Ôsma nedeľa v Cezročnom období.

 

UKRAJINA

Znepokojene vnímame zložitú situáciu a to, čo sa deje na Ukrajine. V ťažkých chvíľach našich susedov je nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe a prosiť dobrotivého Pána Boha  za pokoj pre obyvateľov Ukrajiny, za slobodu a za dodržiavanie základných ľudských práv. Na tento úmysel nech sa po tieto dni obetuje modlitba sv. ruženca, ktorý sa naši veriaci zvyknú spoločne modlievať pred sv. omšou. Okrem toho, všetkých veriacich povzbuďte k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom.

 

+Mons. Bernard Bober

Arcibiskup-metropolita

 

TRETIA PRE TRI

Dnes je v stredisku zbierka na energie pre stredisko. Vy, ktorí chcete prispievať cez trvalý príkaz, číslo účtu nájdete vzadu v stredisku, alebo na našej webovej stránke, ako číslo účtu saleziánov.

 

 

DC DON GRZECHYNKA

Prosíme o modlitbu za Don Grzechynku, ktorý odchádza na svoje týždňové duchovné cvičenia.

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA A DUCHOVNÉ CVIČENIA MANŽELSKÝCH PÁROV

Počas pôstneho obdobia organizujeme víkendovú duchovnú obnovu manželských párov a trojdňové duchovné cvičenia pre manželské páry. Počet je limitovaný vzhľadom na kapacitu zariadenia. Všetky potrebné informácie nájdete vzadu vo vestibule. Je tam aj možnosť zapísať sa. Informácie sú aj na letáčikoch, ktoré si môžete vziať domov.

 

 

 

 

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019