Tretia nedeľa pre Tri hôrky

Na Troch hôrkach chceme naďalej pokračovať v mesačnej zbierke „Tretia pre Tri“.

Za mesiac stredisko navštívi približne 4880 ľudí a príspevky dobrodincov budú použité práve na splátky za plyn, elektrinu a vodu, ktorá im slúži. Prispieť môžete hotovosťou počas 3. nedele v mesiaci alebo prostredníctvom č. účtu: 1668458753/0200 (poznámka: 3×3 energie)
3pre3_2

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019