Veľký týždeň – Liturgia v kaplnke Panny Márie Pomocnice

kaplnka 3h

ZELENÝ ŠTVRTOK     

9.30 – sv. omša svätenia olejov v Dóme sv. Alžbety

17:15 – sv. omša v stredisku

VEĽKÝ PIATOK

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke

15:00 – obrady

19.30 – krížová cesta s otcom arcibiskupom Boberom na Kalvárii

BIELA SOBOTA

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke

9:00 – 19:00 – celodenná poklona krížu

16:00 – požehnanie jedál

20:00 – slávenie vigílie

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30 – sv. omša a požehnanie jedál

9.30 – sv. omša a požehnanie jedál