11. NEDEĽA B

LIT. KALENDÁR 

  1. JÚNA: 12. nedeľa

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kacsmáriková a rod. Kakalejčíková. Vďaka.

 

LEVOČA

Mladých pozývame na púť do Levoče. Peši, alebo na bicykli. Podrobné informácie nájdete na výveske.

 

SPOZNÁVANIE REHOLÍ NA BICYKLI

V rámci roku zasvätených pozývame mladých od 9. ročníka vyššie na spoznávanie rehoľníkov Košiciach a okolí v soboru 20.6.2015. Podrobní informácie nájdete na výveske.

 

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

V sobotu 20.6. 2015 náš spolubrat Ján Krupa prijme kňazskú vysviacku v Prešove. Prosíme o modlitby za všetkých novokňazov.

 

STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV

V stredu pozývame spolupracovníkov na stretnutie s komunitou. Začíname sv. omšou o 17.15.

 

75 ROKOV PRÍCHODU SALEZIÁNOK NA SLOVENSKO

V utorok sestry oslavujú výročie 75. rokov ich príchodu na Slovensko. Vyprosme im všetky potrebné milosti v modlitbe.

 

SVEDECTVO MANŽELOV

V piatok 26.6 vás pozývame na svedectvo manželov Valáškových o ich skúsenosti ako hľadať a objavovať Božiu vôľu v živote, v každodenných povinnostiach, radostiach i starostiach. Ako prijať utrpenie, postihnutie či smrť a nachádzať v tom všetkom zmysel a Pokoj.

Mirka a Peťo Valáškovci (37 a 38) majú spolu sedem detí. Z toho štyri sú postihnuté/navštívené zriedkavým genetickým ochorením kostí – osteopetrózou.

 

INFORMÁCIA O NÁKUPE VOZÍKA

Chceme vás informovať o nákupe vozíka za auto. Komunita ho zakúpila pre pastoračné potreby rôznych prevozov. Doteraz sme si ho požičiavali. Zakúpili sme ho za prostriedky, ktoré sme šetrili z vašich milodarov a príspevkov z kaplnky. Pán Boha zaplať.