12. NEDEĽA B

 21.6.2015 

LIT. KALENDÁR

23. JÚNA: Utorok. Sv. Jozef Cafasso, kňaz, duchovný sprievodca Don Bosca

24.JÚNA: Streda. Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.

28.JÚNA: 13. nedeľa.

29.JÚNA: Pondelok. Slávnosť sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 17.15.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Milodar môžete nechať pred oltárom. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Hrickovú a rod. Štofančíkovú. Vďaka.

HODNOTENIE S ANIMÁTORMI

V utorok večer pozývame animátorov na hodnotenie šk. roku. Stretneme sa na sv. omši o 17.15 a stretnutie bude hneď po sv. omši.

LEVOČA

Mladých pozývame na púť do Levoče. Peši, alebo na bicykli. Podrobné informácie nájdete na výveske.

SVEDECTVO MANŽELOV VALÁŠKOVÝCH

V piatok 26.6 vás pozývame na svedectvo manželov Valáškových o ich skúsenosti ako hľadať a objavovať Božiu vôľu v živote, v každodenných povinnostiach, radostiach i starostiach. Ako prijať utrpenie, postihnutie či smrť a nachádzať v tom všetkom zmysel a Pokoj.

Mirka a Peťo Valáškovci (37 a 38) majú spolu sedem detí. Z toho štyri sú postihnuté/navštívené zriedkavým genetickým ochorením kostí – osteopetrózou.

ZMENY

S novým šk. rokom budú zmeny v zložení našej komunity. Po ôsmych rokoch z komunity odchádza Don Peter Grzechynka. Bude mu zverená úloha správcu farnosti v Poprade – Veľkej a bude súčasťou komunity, ktorá pripravuje našich novicov na saleziánsky život. Budúcu nedeľu bude mať rozlúčkovú sv. omšu.

Do komunity príde Don Bohuš Levko, ktorý prichádza zo Žiliny a pôvodom je Bardejovčan. A príde aj asistent Daniel Holúbek – mladý spolubrat študent na dvojročnú pedagogickú prax. Dano prichádza zo Žiliny a pôvodom je z Bratislavy.

Ďakujeme don Petrovi za prístup ku komunite a k poslaniu v stredisku, modlime sa za neho a prosíme vás o modlitby aj za nových spolubratov. Cez prázdniny príde do komunity aj Mišo Cedzo, študent teológie z Turína.

TRETIA PRE TRI

Budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na energie strediska.