13. NEDEĽA B

28.6.2015  

LIT. KALENDÁR 

29.JÚNA: Pondelok. Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Slávnosť a prikázaný sviatok. Sv. omša u nás bude o 17.15

2.JÚLA: Štvrtok. Návšteva Panny Márie. Sviatok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. Počas prázdnin adorácia nebude.

3.JÚLA: Piatok. Sv. Tomáša, apoštola. Sviatok

5.JÚLA: Nedeľa. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Slávnosť. V kaplnke bude pravidelná zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Micheľovú a rod. Petra Deča. Vďaka.

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA

Minulý týždeň sa vyzbieralo 125.- €. Pán Boh zaplať.

LEVOČA

V stredu odchádzame peši a bicykloch do Levoče. Prosíme o modlitby.

ZMENY

S novým šk. rokom budú zmeny v zložení našej komunity. Po ôsmych rokoch z komunity odchádza Don Peter Grzechynka. Bude mu zverená úloha správcu farnosti v Poprade – Veľkej a bude súčasťou komunity, ktorá pripravuje našich novicov na saleziánsky život.

Do komunity príde Don Bohuš Levko, ktorý prichádza zo Žiliny a pôvodom je Bardejovčan. A príde aj asistent Daniel Holúbek – mladý spolubrat študent na dvojročnú pedagogickú prax. Dano prichádza zo Žiliny a pôvodom je z Bratislavy.

Ďakujeme don Petrovi za prístup ku komunite a k poslaniu v stredisku, modlime sa za neho a prosíme vás o modlitby aj za nových spolubratov. Cez prázdniny bude v komunite aj Mišo Cedzo, študent teológie z Turína.