15.NEDEĽA B

 

5.7.2015 

 

LIT. KALENDÁR 

  1. JÚLA: 16. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Tomaštíkovú a rod. Stašíkovú. Vďaka.

 

ZBIERKA TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na energie strediska vyzbieralo 278,50 €. Na účet prišlo 175.- €. Spolu je to 453,50.-€. Pán Boh zaplať.

 

CHLAPČENSKÝ A DIEVČENSKÝ TÁBOR

Tento týždeň bude chlapčenský a dievčenský tábor. Všetky deti vám zverujeme do vašich modlitieb. Vďaka.

 

DON BOSCO DNES A SPRÁVY Z MISIÍ

Medzi časopismi nájdete nové číslo časopisu Don Bosco dnes a Správy zo saleziánskych misií. Obe sú zadarmo. Môžete sa dočítať o celoslovenských saleziánskych podujatiach.