17. NEDEĽA B

26.7.2015 

LIT. KALENDÁR 

27. JÚLA: Pondelok. Sv. Gorazda a spoločníkov. Spomienka.

29.JÚLA: Streda. Sv. Marty. Spomienka

31.JÚLA: Piatok. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka.

1.AUGUSTA: Sobota. Sv Alfonza Márie de Liguori biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

2. AUGUSTA: nedeľa

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kubíkovú a rod Miklošovú. Vďaka.

TÁBORY

Ďakujeme za modlitby za rodinný tábor. Všetky rodiny sa vrátili zdravé. Tento rok boli tábory veľmi pokojné. Vďaka za vašu podporu.

Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň komunitné plánovanie šk. roku.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

  1. – 31.8. organizujeme Bodku za prázdninami pre chlapcov, ktorí skončili 7. ročník a starších. Prihlášky sú vzadu vedľa kancelárie v priesvitných zakladačoch. Odovzdať ich treba do 25.8. Don Bohušovi.

TRETIA PRE TRI

         Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.