18. NEDEĽA B

 2.8.2015 

LIT. KALENDÁR 

 4.AUGUSTA: Utorok. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Spomienka.

6.AUGUSTA: Štvrtok. Premenenie Pána. Sviatok

8.AUGUSTA: Sobota. Sv. Dominika, kňaza. Spomienka.

9.AUGUSTA: 19. nedeľa

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Dudykevičovú a rod. Palkovú.Vďaka.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

  1. – 31.8. organizujeme Bodku za prázdninami pre chlapcov, ktorí skončili 7. ročník a starších. Prihlášky sú vzadu vedľa kancelárie v priesvitných zakladačoch. Odovzdať ich treba do 25.8. Don Bohušovi. 

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na energie vyzbieralo v kaplnke 107,65 € a na účet prišlo 175 €. Spolu je to 282,65€. Pán Boh zaplať.

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Z dôvodu malého počtu prihlásených, sa prímestský tábor v auguste neuskutoční. Tých čo boli prihlásení, ale aj ostatné deti pozývame na jednodňový výlet v pondelok 24.8. Zostávajúce dni týždňa chceme prežiť s našimi animátormi. Ďakujeme vám za pochopenie.

KOMUNITNÁ DOVOLENKA

Od zajtra do štvrtku odchádzame na komunitnú dovolenku do Prahy k našim spolubratom. Sv. omše bude zastupovať pán farár Eugen Jurkovič. Stredisko je počas dňa zatvorené.

PLÁNOVANIE

Ďakujeme za vaše modlitby počas komunitného plánovania.