2.pôstna nedeľa B    

1.3.2015 

LIT. KALENDÁR 

  1. MAREC, 3. pôstna nedeľa                                                                   

UPRATOVANIE  

V sobotu majú na starosti upratovanie rod. Kertésová a Lakatošová. Vďaka.

ZBIERKA NA CHARITU A ENERGIE

Na energie strediska sa vyzbieralo 299,85 € a cez účet prišlo 220 €. Spolu je to 519,85,-€.

Na charitu sa vyzbieralo 174,94,-€. Pán Boh zaplať za štedrosť.

DO MLADÍ

         Mladých pozývame na duchovnú obnovu v stredu o 18.00 v kaplnke.

KRÍŽOVÉ CESTY

Krížové cesty v kaplnke sa modlíme v utorky o 16.45 a v piatky pred mládežníckou sv. omšou.

 DVD DON BOSCO SHOW

DVD z Don Bosco show nájdete v sákristii za dobrovoľný príspevok.

 SESTRA BEA NA DUCHOVNÝCH CVIČENIACH

Sestru Beátu zverujeme do vašich modlitieb. Ide na týždňové duchovné cvičenia do Prešova.

 TICHO V KAPLNKE PO SV. OMŠIACH

Chceme sa spoločne snažiť o to, aby v kaplnke po sv. omšiach ostalo ticho pre osobnú modlitbu. Pozhovárať sa dá v priestoroch herne.

 NOVONARODENÉ DETI Z KAPLNKY

Budúcu nedeľu pozývame rodičov s deťmi, ktoré sa narodili do ich rodín v posledných mesiacoch na ich predstavenie v kaplnke.

 2%

Opäť sa obraciame na vás s prosbou o šírenie tlačív na 2%. Je to pre nás významná finančná pomoc. Vďaka.