20. NEDEĽA B

 16.8.2015 

  

LIT. KALENDÁR 

 

  1. AUGUSTA: Štvrtok. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka
  2. AUGUSTA: Piatok. Sv. Pia X., pápeža. Spomienka.
  3. AUGUSTA: Sobota. Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.
  4. AUGUSTA: Nedeľa 21. cez rok

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Humeníkovú a Nagyovú. Vďaka.

 

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

  1. – 31.8. organizujeme Bodku za prázdninami pre chlapcov, ktorí skončili 7. ročník a starších. Prihlášky sú vzadu vedľa kancelárie v priesvitných zakladačoch. Odovzdať ich treba do 25.8. Don Bohušovi.

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Z dôvodu malého počtu prihlásených, sa prímestský tábor v auguste neuskutoční. Tých čo boli prihlásení, ale aj ostatné deti pozývame na jednodňový výlet v pondelok 24.8. Zo strediska odchádzame o 8.00. Treba si vziať stravu na celý deň. Zostávajúce dni týždňa chceme prežiť s našimi animátormi. Ďakujeme vám za pochopenie.

 

VÝROČIE NARODENIA DON BOSCA

Dnes je výročie 200. tého narodenia Don Bosca. Pri tejto príležitosti apoštolská penitenciária udelila možnosť získať úplné odpustky, osobitným mandátom Svätého Otca Františka, ktoré za obvyklých podmienok (svätá spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysly Svätého Otca), môžu získať členovia saleziánskej rodiny a všetci kresťanskí veriaci s kajúcim duchom a vedení láskou, a ktoré môžu byť aplikované aj ako pomoc dušiam zosnulých veriacich, ktoré sa nachádzajú v očistci; a to ak sa plne zúčastnia na niektorom svätom slávení na počesť svätého Jána Bosca alebo aspoň zotrvajú istý čas v nábožnom uvažovaní pred relikviou alebo obrazom svätca, zakončiac modlitbou Pána, vyznaním viery a vzývaním Panny Márie a svätého Jána Bosca.

Pri tejto príležitosti Slovenská pošta vydala pamätnú známku, ktorá sa dá získať na pobočkách Slovenskej pošty.

V Dubnici nad Váhom je dnes posvätený nový kostol Sv. Jána Bosca.

 

TRETIA PRE TRI

         Budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.