22. NEDEĽA B

 

30.8.2015 

 

LIT. KALENDÁR 

3. SEPTEMBRA, Štvrtok. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

6. SEPTEMBRA, 23. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod.Bobákovú a Hulinovú. Vďaka.

 

VEČNÉ SĽUBY

Mišo Cedzo, náš študent teológie, začal mesačnú bezprostrednú prípravu na doživotné sľuby. Sprevádzajme ho cez modlitbu a vyprosme mu potrebné milosti pre tento krok a následný život.

Samotná slávnosť doživotnej profesie bude v Žiline 19.9.2015. Zo strediska chceme ísť autobusom spolu s mladými a rodinami.

Kto má záujem zapísať sa dá vzadu vo vestibule. Cena je dobrovoľná.

 

PRIHLÁŠKY DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Prihlášky do centra voľného času na budúci rok si môžete vziať vzadu v zakladačoch. Pri východe z kaplnky. Treba ich odovzdať do strediska do 15.9.2015. Dajú sa stiahnuť aj z našej stránky. Tak isto vás prosíme, ak zvážite, aj o odovzdanie vzdelávacieho preukazu. Je to pre nás značná pomoc. Vďaka.

 

KALVARČEK

Informácie o konkurze do Kalvarčeku nájdete na našich výveskách.

 

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na energie strediska vyzbieralo 289,75.- €,. a na účet prišlo 285.- €. Spolu je to 574,75.-€. Pán Boh zaplať.

 

DC MLADÍ

Tento týždeň sa začína prvý turnus duchovných cvičení mladých. Zverujeme vám ich do vašich modlitieb.

 

POCHOD ZA ŽIVOT

Aj tento rok sa organizuje pochod za život v Bratislave. Všetky podrobné informácie nájdete na výveske.

 

PREDSTAVENIE PLÁNOVANIA

Budúcu nedeľu vám chceme predstaviť apoštolské plánovanie na tento šk. rok. Ak máte záujem, tak vás pozývame o 11.00 do kaplnky.

 

VZVÝVANIE DUCHA

Budúcu nedeľu budeme prosiť Ducha Svätého počas sv. omše o 9.30 a budeme požehnávať školákov a prvákom požehnáme školské tašky.