30. NEDEĽA B

25.10.2015

LIT. KALENDÁR

28. OKTÓBRA: Streda. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov. Sviatok.

1. NOVEMBRA: Tridsiata prvá nedeľa, Všetkých svätých. Slávnosť

Úplné odpustky v prospech zosnulých v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Podmienky: návšteva kostola alebo kaplnky, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, sviatosť zmierenia a sväté prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva), vylúčiť aj všedný hriech. Od 1. do 8. novembra získa odpustky pre duše v očistci aj ten, kto navštívi cintorín, pomodlí sa za zosnulých, na úmysel Svätého Otca, prijme sväté prijímanie. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

BRIGÁDA MUŽOV

Ďakujeme všetkým mužom a chlapcom za pomoc pri sobotnej brigáde.

PETÍCIA

Prosíme Vás podpísať petíciu proti plánovanej výstavbe v blízkosti kláštora sestier karmelitánok. Podrobnosti sa dozviete z letákov vzadu. Podpísať sa dá vo vestibule. Vďaka.

STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV

Spolupracovníkov pozývame v stredu na stretnutie a Eucharistiu o 17.15.

JESENNÝ VÝLET

Mladých od 8. ročníka vyššie pozývame na jesenný výlet vo štvrtok 29.10.2015. Prihlásiť sa dá cez náš FB.

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV

Miništrantov pozývame na stretnutie v piatok 30.10. o 9.30 v stredisku.

PROVINCIÁLNA KAPITULA

Budúcu nedeľu začne v našej saleziánskej provincii provinciálna kapitula. Je to týždňové stretnutie bratov, na ktorom sa raz za tri roky skúma smerovanie saleziánov na Slovensku, preverujeme na tomto stretnutí našu evanjeliovú vernosť a vernosť našim stanovám a zároveň sa robia rozhodnutia o ďalšom smerovaní niektorých diel a našich aktivít. Prosíme vás o modlitbu už teraz.

JESENNÉ PRÁZDNINY

Počas jesenných prádznin bude oratórium zatvorené. V piatok stretká nebudú. Materské centrum vo štvrtok a aj sv. omša vo štvrok a v piatok budú.

MISIONÁRKY

Barbora Ivanecká šťastlivo docestovala do Albánska, kde bude pomáhať sestrám saleziánkam vyučovať angličtinu na ich škole a zajtra odchádza Iza Mačátová do Rwandy na misie, aby pomohla v tamojšej misii. Iza nám veľmi pomáhala pri admistrovaní Domky. Srdečne jej ďakujeme.

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

SYNODA O RODINE

Vo Vatikáne sa skončila synoda o rodine. Na internete sa dá nájsť záverečný príhovor sv.otca a aj záverečná správa z rokovaní. Vďaka za modlitby.

PREDAJ KNÍH

Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo. Viera do vrecka prináša zaujímavé krátke životopisy mužov a žien našich čias. Je medzi nimi aj krátky pohľad do života sestry saleziánky Marii Futejovej, ktorá zomrela mladá pred pár mesiacmi. Vieru do vrecka nájdete medzi časopismi.