31. nedeľa B

 

1.11.2015                                                                      

 

 

LIT. KALENDÁR

2. NOVEMBRA: Pondelok. Spomienka na všetkých verných zosnulých. U nás v kaplnke bude sv. omša výnimočne o 17.15.

4. NOVEMBRA: Streda. Sv. Karola Boromejského, biskupa. Spomienka.

5. NOVEMBRA: Štvrtok. Adorácia za povolania je do 21.00.

8. NOVEMBRA: 32. nedeľa

 

Úplné odpustky v prospech zosnulých v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Podmienky: návšteva kostola alebo kaplnky, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, sviatosť zmierenia a sväté prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva), vylúčiť aj všedný hriech. Od 1. do 8. novembra získa odpustky pre duše v očistci aj ten, kto navštívi cintorín, pomodlí sa za zosnulých, na úmysel Svätého Otca, prijme sväté prijímanie. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

PROVINCIÁLNA KAPITULA

Dnes začne v našej saleziánskej provincii provinciálna kapitula. Je to týždňové stretnutie bratov, na ktorom sa raz za tri roky skúma smerovanie saleziánov na Slovensku, preverujeme na tomto stretnutí našu evanjeliovú vernosť a vernosť našim stanovám a zároveň sa robia rozhodnutia o ďalšom smerovaní niektorých diel a našich aktivít. Prosíme vás o modlitbu už teraz.

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na energie strediska vyzbieralo v kaplnke 353,35.- € a na účet prišlo 175,- € spolu je to 528,35, -€. Pán Boh zaplať.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

V stredu pozývame animátorov na stretnutie. Začíname sv. omšou o 17.15.

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MUŽOV

Mužov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu v Bijacovciach v dňoch 13.-15.11.2015. Začíname v piatok večer a končíme v nedeľu doobeda. Prihlásiť sa dá vzadu vo vestibule.

PREDAJ KNÍH

Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo.