34. Nedeľa B – Krista Kráľa

 

22.11.2015                                                                   

 

LIT. KALENDÁR

24. NOVEMBRA: Utorok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

29. NOVEMBRA: 1. adventná nedeľa.

Na budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka na charitu. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence.

Na budúcu nedeľu začína aj deviatnik k Nepoškvrnenej. Pozývame vás modliť sa ho za zasvätených – zvlášť za našu komunitu bratov a sestier. Deviatnik nájdete v časospise Don Bosco dnes. Je zadarmo.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu majú na starosti upratovanie kaplnky rod. Kacsmariková a rod. Kakalejčíková. Vďaka.

 

ZBIERKA NA KATEDRÁLU

Minulý týždeň sa na katedrálu vyzbieralo 109,56.-€. Pán Boh zaplať.

 

VEĽKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

Tento víkend prebieha Veľký hokejbalový turnaj. Ďakujeme za koláče na sobotný večer. Dnes by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri upratovaní školy a strediska o 14.00. Vďaka.

 

VÝNIMOČNÁ BRIGÁDA

Chceme sa vám srdečne poďakovať za výnimočnú brigádu v tomto týždni. Stihli sme umyť okná a pohrabať lístie. Pripravili sme tak dom na Vianoce a areál na zazimovanie. Vďaka.

 

DO MLADÍ

Mladých pozývame na duchovnú obnovu túto stredu o 18.00. v kaplnke.

 

ADVENTNÉ KATECHÉZY

Ako prípravu na Vianoce a na Mimoriadny rok milosrdenstva vám ponúkame piatkové adventné katechézy. Začíname o 19.45 po mládežníckej sv. omši. Rozpis tém nájdete na výveske.

 

ADVENTNÉ DOPOLUDNIE

Na budúcu nedeľu vás pozývame na adventné dopoludnie. Budeme vyrábať adventné vence a budeme ich aj požehnávať. Popri tom bude aj punč a občerstvenie. Ak by ste chceli prísť pomôcť, tak v sobotu o 10.00 sa bude strihať čečina.

 

RELIKVIE GIANNY BERETTY MOLLOVEJ

Tento týždeň budeme mať v stredisku relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej. Bola to talianska pediatrička, aktivistka Katolíckej akcie a matka štyroch detí. Po tom, čo jej lekári v tehotenstve diagnostikovali myóm maternice odmietla liečbu ktorej nevyhnutnou súčasťou bol potrat a dieťa donosila, hoci bola varovaná, že to bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať jej smrť

Bude k úcte pri každej sv. omši a zvlášť počas adventného dopoludnia. Keď viete o ľuďoch, ktorí zápasia s rakovinou, pozvite ich na modlitbu tento týždeň do kaplnky k nám.

 

PREDAJ KNÍH

Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo. V týchto dňoch vyšli dve knihy od saleziánky Lívii Kvašnej o hyperkatívnych deťoch v škole a v rodine. Knihy sú k nahliadnutiu v našom obchode. Záujemcovia si ich vedia objednať cez knižný portál zachej.sk.

Naše saleziánske vydavateľstvo Don Bosco pre vás pripravilo:

Novembrové číslo edície Viera do vrecka sa venuje homeopatii. Rovnako zaujímavé témy ponúkne Viera do vrecka aj v roku 2016. Nezabudnite si ju predplatiť už teraz.

Všetky deti určite poteší nová edícia bohato ilustrovaných rozprávkových knižiek s názvom Moje krásne rozprávky a čokoládový adventný kalendár s krásnym vianočným obrázkom. Viac o týchto novinkách nájdete na www.donbosco.sk.

Tak isto v kníhkupestve nájdete aj veľmi pekné vianočné CD Janais.

 

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boha zaplať za vašu štedrosť.