7. Veľkonočná nedeľa B

 

17.5.2015 

LIT. KALENDÁR 

  1. MÁJA: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Slávnosť.

Dnes je vyhlásená zbierka na katolícke masmédiá. Pred oltárom môžete prispieť. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Dušana Friča a Martina Friča. Vďaka.

TRETIA PRE TRI

Na budúcu nedeľu bude možnosť prospieť na energie strediska. Pán Boh zaplať. 

POŽEHANIE ČAKAJÚCICH RODÍN A PREDSTAVENIE NARODENÝCH DETÍ

Budúcu nedeľu o 9.30. budeme udeľovať požehnanie rodinám, ktoré čakajú dieťatko a zároveň privítame novonarodené deti rodín, ktoré prichádzajú do strediska.

 ODPUST PANNY MÁRIE POMOCNICE

Odpustovú sv. omšu zo sviatku Panny Márie pomocnice budeme sláviť v piatok 22.5. o 18.30 na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Sláviť ju bude pán farár Eugen Jurkovič. Mladých po sv. omši pozývame na banket do čajovne.

V sobotu 23.5 pozývame zvlášť mladých na vigíliu zoslania Ducha svätého o 21.00 do kaplnky. Bude to čas modlitby, počúvania Božieho slova, spevu a adorácie.

V nedeľu vás všetkých pozývame na tradičný deň otvorených dverí. Začíname o 15.00. Budú pripravené rôzne stanovištia, atrakcie a vystúpenia.

 ANIMÁTORI

Animátorov pozývame na stretnutie v stredu o 18.00. Je veľmi dôležité aby sme si rozdelili zodpovednosti na Deň otvorených dverí.

TÁBORY

Vzadu vo vestibule, alebo aj na stránke nájdete prihlášky na naše tábory. V prípade záujmu sa treba prihlásiť čo najskôr.

STRETNUTIE RODIČOV DETÍ Z DETSKÉHO ZBORU.

Po sv. omši bude stretnutie rodičov detí detského zboru MiNiMo v hudobnej miestnosti.

 BRIGÁDA

Chceme sa veľmi poďakovať za pomoc pri včerajšej brigáde. Veľa sa spravilo. Tentokrát nás bolo okolo 70.