CHLAPČENSKÝ TÁBOR 2015

 

Stačilo päť dní na to, aby sa z päťdesiatich chlapcov, stali odvážni a udatní spartskí bojovníci. Výroba zbroje, výcvik, disciplína, ale aj hry, súťaže, chvíle večernej modlitby pri ohni a vyrezávanie lyžičiek vypĺňali pekné dni strávené v Kopytovskej doline.

Skupina asi dvadsiatich animátorov, ktorí pripravovali tábor, bola dušou celého tábora na čele s kráľom Danom a generálom Otisom. Príprava a výcvik neboli vždy ľahké, lebo spartský bojovník, musel znášať horúčosť dňa i náročnosť úloh, ktoré musel zvládnuť, aby vyzrel v zrelého a odvážneho bojovníka. A keďže najväčší nepriateľ sa s často neskrýva v druhých, ale často v nás samých, chlapci mali možnosť prežiť aj chvíle  osobnostného rastu a budovania silného a pevného charakteru.

Samozrejme že súčasťou tábora bol aj celodenný výlet, športové hry a celotáborová hra.

Vďaka všetkým za pekné dni, ktoré sme mohli spolu prežiť, aj za rodinnú atmosféru a kamarátstva, ktoré sa počas tábora vytvorili.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,  MŠVVaŠ SR, z rozpočtu mesta Košice Grantový program DAMKO