NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO B

 

24.5.2015 

 

LIT. KALENDÁR

26. MÁJA: Utorok. Sv. Filipa Neriho, kňaza. Spomienka.

28.MÁJA: Štvrtok. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Sviatok.

31.MÁJA: Nedeľa. Najsvätejšej Trojice. Slávnosť

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Krúpovú a rod. Hořákovú. Vďaka.

 ZBIERKA NA MÉDIA

Minulý týždeň sa na média vyzbieralo 130,23.- €. Pán Boh zaplať.

 TRETIA PRE TRI

Dnes je možnosť prospieť na energie strediska. Pán Boh zaplať.

 ODPUST PANNY MÁRIE POMOCNICE

Dnes vás všetkých pozývame na tradičný deň otvorených dverí. Začíname o 15.00. Budú pripravené rôzne stanovištia, atrakcie a vystúpenia.

Rodičov animátorov pozývame na kávu o 17.00 do čajovne.

 TÁBORY

Vzadu vo vestibule, alebo aj na stránke nájdete prihlášky na naše tábory. V prípade záujmu sa treba prihlásiť čo najskôr. Rodinný tábor je už zaplnený.

 PÓDIUM A STOLIČKY

Po sv. omši chceme chlapov poprosiť, aby nám pomohli preniesť pódium zo školy a stoličky zo všetkých klubovní a z herne vyniesť von pred dom, ako aj lavičky zo skladu telocvične. Stretneme sa pred bránou o 5 min. Vďaka.

 DC

Minulý týždeň boli na duchovných cvičeniach Don Štefan a Don Stano, dnes odchádzajú na duchovné cvičenia Pali Kalata a Don Pavol. Vďaka za modlitby.

DC CHLAPCI

Od piatku odchádzajú na duchovné cvičenia aj mladší chlapci. Prosíme o modlitby za nich.

DO RODINY

Manželské páry pozývame na duchovnú obnovu v stredu o 18.00 v kaplnke.

 KALVARČAN

 Kalvarčan vás pozýva na vystúpenie v sobotu 30.5. o 16.30 vo Veritase.