Púť do Levoče

Školský rok sa pomaly chýli ku koncu a my už teraz myslíme na prázdniny a ich super akcie. Chceme preto tohtoročné letné prázdniny odštartovať púťou na Mariánsku horu v Levoči, kde budeme ďakovať a prosiť nášho nebeského Otca o požehnanie. Pozývame preto všetkých animátorov, stredoškolákov a vysokoškolákov na spoločnú púť.
Na túto akciu sa môžeš prihlásiť cez nasledujúci odkaz.

https://docs.google.com/document/d/13N63MI9esYZ2_qwEpWmK-P3S7eJSYiZr86u9G2L0fxw/edit?usp=sharing