ROK MILOSRDENSTVA ZAČNEME ADVENTNÝMI KATECHÉZAMI

V utorok, 8.12, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa v celej Cirkvi začne mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Pri tejto príležitosti vám ponúkame možnosť, ako prehĺbiť svoju prípravu na Vianoce a lepšie prežiť adventný čas.

Na najbližšie štyri piatky sme pripravili katechézy zamerané na témy Roku milosrdenstva. Už tento piatok budeme hovoriť o tom, čo to vlastne svätý rok je a prečo nás chce pápež takýmto spôsobom upriamiť na tému milosrdenstva. O týždeň sa zamyslíme nad milosrdenstvom v Starom a Novom Zákone. Ďalší piatok bude venovaný otázkam Božej spravodlivosti a Božieho milosrdenstva a posledná katechéza, v piatok 18.12, bude hovoriť o milosrdenstve v kresťanskom živote.

Všetky katechézy sa budú konať v našej kaplnke so začiatkom o 19:45. Srdečne vás pozývame!