Tri dni radosti na Troch hôrkach

Viac sviatkov si žiada viac osláv. Tento víkend sa u saleziánov na Troch hôrkach v Košiciach spojili odpust pri príležitosti Panny Márie Pomocnice s dňom otvorených dverí, Turíce a nad tým všetkým sa vznášala atmosféra dvestých narodenín dona Bosca.

V špeciálnej oslavnej podobe sviatku Panny Márie Pomocnice bola pripravená piatková mládežnícka omša s čajovňou. Hlavným lákadlom boli šejkeri s nealko drinkmi, ktoré mali mladí možnosť kúpiť si alebo vyhrať v krátkej polhodinovej súťaží. Vyhodnotila sa aj výzva priebiehjúca na sociálnej sieti a po ukončení spoločného programu hrala živá hudba a DJ.

V sobotu bola kľúčovým okamihom večerná vigília k zoslaniu Ducha Svätého. Modlitieb pretkávaných spevom, čítaním Písma a obnovou krstných sľubov sa zúčastnili mladí aj dospelí, ktorí chceli hodinu a pol stráviť prípravou na nasledujúci sviatok.

Nedeľa priniesla Summer day, deň otvorených dverí, ktorí už niekoľko rokov láka aj ľudí a rodiny, ktoré nenavštevujú Tri hôrky počas roka. Tridsať animátorov z Domky, ale aj saleziáni spolupracovníci a mnohí ďalší dobrodinci sa na návštevníkov dobre pripravili. Ponuky pre deti zahŕňali stanovištia, atrakcie, divadlo, ale odprezentovali sa aj príslušníci policajného zboru a záchranná služba. Na radosť všetkých rodičov a príbuzných vystúpil na pódiu detský folklórny súbor Kalvarček a detský zbor Minimo. Príjemná atmosféra osláv sa tak niesla celým víkendom, počas ktorého si na svoje mohli prísť všetci členovia a sympatizanti saleziánskej rodiny.

Podujatie bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.