1.Pôstna nedeľa

 

14.2. 2016

 

LIT. KALENDÁR

  1. FEBRUÁRA: Druhá pôstna nedeľa.

Dnes je zbierka na charitu.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky rod. Ihnátovú a rod. Dvorčákovú. Vďaka.

 

PÔSTNE KATECHÉZY

V stredisku počas pôstu budú prebiehať pôstne katechézy zamerané na sviatosť pokánia. Budú každý piatok po mládežníckej sv.omši a potom sa tá istá téma zopakuje v nedeľu po sv.omši o 9.30. Bude len jedna výnimka a to v piatok 19.2. kedy sme na polročnom hodnotení.

Tak isto nás bratia z kalvárie pozývajú na modlitbu krížovej cesty každú nedeľu o 14.30.

 

POLROČNÉ HODNOTENIE

Od stredy do soboty budeme s komunitou na polročnom hodnotení života komunity a našej pastorácie. Zastupovať nás budú bratia z Kalvárie a Luníka. Ak by ešte niekto mal nejaký postreh na našu komunitu a na našu prácu, môžete nám to ešte dať vedieť, aby sme sa tým mohli v týchto dňoch zaoberať.

 

VÝROČIE OTVORENIA STREDISKA

         Budúcu nedeľu si pripomíname 7. výročie otvorenia strediska.

 

MULTIŽÁNROVÝ VEČER

S príležitosti výročia otvorenia strediska sa bude v nedeľu konať multižánkrový večer pre maldých o 19.00 v čajovni. Témou stretnutia je: Ako byť hrdý na svoje mesto bez toho, aby som musel nadávať na ostatné. Pozvanie prijali pán Kolcún

a pán Zachariáš.

 

TRETIA PRE TRI

Budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

 

ZVONČEK

V meciaci január sa v kaplnke vyzbieralo 1832.-€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019