19. nedeľa C (7.8.2016)

8. AUGUST: Pondelok: sv. Dominik, kňaz. Spomienka.

9. AUGUST: Utorok: sv. Terézia Benedikta z kríža, panna a mučenica. Patrónka Európy. sviatok.

10. AUGUST: Streda: sv. Vavrinec, diakon a mučeník. Sviatok.

11. AUGUST: Štvrtok: sv. Klára, panna. Spomienka.

14. AUGUST: Dvadsiata nedeľa v období cez rok

 

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE

Tento týždeň sme mali komunitné plánovanie a chceme vám poďakovať za to, že ste na nás mysleli vo svojich modlitbách.

NÁVŠTEVA RODIČOV A DUCHOVNÉ CVIČENIA

Tento týždeň z našej komunity odchádzajú niektorí bratia navštíviť svojich rodičov, alebo oddýchnuť si po náročných letných akciách. Z komunity sestier odchádzajú tiež na duchovné cvičenia. Sprevádzajme týchto našich bratov a sestry modlitbou a prosbou o požehnanie.

PROSBA O POMOC

Národná transfúzna služba SR v Košiciach vyslala prosbu o urgentnú pomoc darovať v krv pre tých, ktorí ju potrebujú. Môžete tak urobiť v každý pracovný deň od 7:00 do 17:00h a to dospelí od 18 do 60 roku života.

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie priestorov rod. Smatanovú, Kozlayovú a Priputníkovú. Vopred ďakujeme.