24. nedeľa v období cez rok C

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. SEPTEMBER: Utorok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
  2. SEPTEMBER: Streda: Povýšenie svätého kríža. Sviatok.
  3. SEPTEMBER: Štvrtok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Slávnosť.
  4. SEPTEMBER: Piatok: sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
  5. SEPTEMBER: Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

 

PONUKA KRÚŽKOV DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU

V novom školskom roku otvárame ponuku krúžkov a stretiek v rámci nášho oratória (Centra voľného času). Prihlášky so zoznamom krúžkov a stretiek si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ich nájdete na našej webovej stránke. Potrebné je ich odovzdať do 15. septembra 2016 osobne v kancelárii Domky.  Bližšie informácie nájdete taktiež u don Bohuša.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Rodičia z nášho spoločenstva, ktorí majú záujem o prípravu svojich detí na prvé sväté prijímanie v našom stredisku, nech sa hlásia u don Stana Haburčáka. Samotné udelenie sviatosti bude na budúci rok na Kalvárii. Možnosť prihlasovania je do 15. septembra 2016 a to osobne. Informácie o prvom stretnutí a podmienky prípravy vám včas oznámime.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA KALVÁRII

S blížiacim sa sviatkom Sedembolestnej Panny Márie dávame do pozornosti odpustovú slávnosť na Kalvárii, na ktorú vás srdečne pozývame. Program s bližšími informáciami nájdete na plagátoch na nástenke. Pripomíname, že štvrtok 15. septembra je deň pracovného pokoja.

SPEVÁCKY ZBOR MINIMO

Milí Minimáci, sympatizanti detského zboru Minimo!

Aj v tomto školskom roku máme túžbu, aby detský zbor spieval a slúžil v našom saleziánskom stredisku na 3horkach. Preto vyzývame všetkých, ktorí nám s jeho organizáciou vedia pomôcť, aby neváhali a ponúkli svoje schopnosti a danosti a to najmä hudobné. Súrne hľadáme klaviristu. Samozrejme, že naša kapela medzi seba rada privíta aj znalcov iných hudobných nástrojov. Viac informácii Vám osobne poskytnú Miška, Lucka a Paťa. Dúfame, že niekoho z Vás táto lukratívna ponuka osloví a pomôže nám.

Zároveň prosíme všetkých rodičov našich spevákov a tiež rodičov nových členov, aby po svätej omši prišli do miestnosti, kde mávame zbor na krátke stretnutie, ide o vypísanie prihlášok do CVČ Valdoko v rámci nášho strediska. Ďakujeme.

ZBIERKA V KAPLNKE

Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.

DUCHOVNÉ CVIČENIA VYSOKOŠKOLÁKOV

         Pripomíname, že je ešte možnosť prihlásiť sa na tretí turnus duchovných cvičení pre vysokoškolákov aj mladých pracujúcich. Turnus začína v stredu 18:00h v Terchovej.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO

Saleziánske vydavateľstvo Don Bosco Vám tento mesiac prináša:

– Vieru do vrecka venovanú Matke Tereze a špeciálne jej vzťahu k Slovensku. Predchádzajúce vydania edície odhaľujú, čo sa skrýva za dverami Vatikánu a aký má význam modlitba vo vzťahu.

– K storočnici narodenia vyšla pôsobivá životopisná črta dona Štefana Sandtnera nazvaná Ja som sadil, ale vzrast dal Boh.

Môžete si taktiež zobrať časopis Don Bosco Dnes, ktorý informuje o živote saleziánskej rodiny.

 

 

 

 

 

Simple Calendar