31.nedeľa v období cez rok C

30.10.2016 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. NOVEMBER: Utorok: Všetkých Svätých. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
  2. NOVEMBER: Streda: Spomienka na všetkých verných zosnulých. Spomienka.
  3. NOVEMBER: Piatok: sv. Karol Boromejský, kňaz. Spomienka.
  4. NOVEMBER: Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok

Na slávnosť Všetkých Svätých budú sväté omše u nás ako v nedeľu. Tento týždeň je aj prvý štvrtok v mesiaci, preto pozývame všetkých, predovšetkým mladých na adoráciu. Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou končí o 21:00h.

 

ZBIERKY

Minulú nedeľu sa na misie vyzbieralo 150,65 € a na energie strediska v mesiaci október 511,25 €. Pán Boh zaplať za vašu pomoc. Aj dnes večer budeme prosiť o požehnanie pre všetkých našich dobrodincov.

PÚŤ K BRÁNE MILOSRDENSTVA

         Dnes sa uskutoční púť k bráne milosrdenstva v Dóme svätej Alžbety v Košiciach. Odchádzame od nášho strediska o 15:30h a pozývame všetkých mladých, ale aj rodiny.

 ODPUSTKY

V blížiacom sa čase dušičiek môžu veriaci získať úplné odpustky v prospech zosnulých.

  1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

  UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie rod. Hrickovú a rod. Štofančíkovú. Ďakujeme.

 HLAVNÝ PREDSTAVENÝ SALEZIÁNOV NA SLOVENSKU

Pozývame všetkých mladých a saleziánsku rodinu na stretnutie s hlavným predstaveným saleziánov don Angelom F. Artimem, ktorý príde na Slovensko 4. – 6. novembra 2016. Z nášho strediska odchádzame s mladými 5. novembra do Žiliny. Prosíme o modlitbu za toto stretnutie, aby prinieslo hojné ovocie pre celú rodinu na Slovensku.

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

         Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, že ďalšie stretnutie bude 6.11 2016 po rodinnej svätej omši.

VEĽKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

O dva týždne 11. – 13. 11 2016 bude v našom stredisku Veľký hokejbalový turnaj. Je to jedinečné podujatie, ktoré naše stredisko robí aj pre iné saleziánske strediská na Slovensku. Preto by sme vás chceli poprosiť o pomoc, aby aj tento turnaj bol naším spoločným podujatím. V sobotu, keď majú chlapci spoločnú večeru, vás chceme poprosiť o koláče na sobotný večer. A v nedeľu potrebujeme pomoc pri upratovaní školy a strediska o 14.00. Vďaka.

SALEZIÁNSKI MISIJNÍ DOBROVOĽNÍCI

Saleziánski misijní dobrovoľníci ťa pozývajú medzi seba na MALÚ MISIU. Ide o dvojtýždňový tábor pre deti na Ukrajine. Zažiješ radostnú atmosféru prípravných stretnutí, stretneš mladých, ktorých spája spoločný cieľ – priniesť aspoň kúsok radosti deťom na Ukrajine. Stačí ak máš od 18 do 30 rokov, dobré zdravie a chuť spraviť niečo dobré pre druhých. Prihlás sa do 1.1.2017 vyplnením online prihlasovacieho formulára. Viac sa dočítate na plagáte,  alebo na stránke www.saleziani.sk v sekcii misie.