Nedeľa Najsvätejšej Trojice

22.5.2016 

 

 

 

LIT. KALENDÁR 

24.MÁJA: Utorok: Panny Márie Pomocnice Kresťanov, Hlavnej Patrónky Inštitútu Dcér Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodiny. Slávnosť

26.MÁJA: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnosť a prikázaný sviatok.

29.MÁJA: Deviata nedeľa v období cez rok

 

 

TRETIA PRE TRI

         Na energie strediska sa minulú nedeľu vyzbieralo 262,05€ a na účet prišlo 175€. Celkom 437,05€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

BRIGÁDA

Ďakujeme všetkým, ktorí mohli včera prísť na brigádu do nášho strediska. Urobil sa pekný kus práce nielen v priestoroch domu, ale aj vo vonkajšom areáli. Chceme vás uistiť o našich modlitbách za všetkých dobrodincov.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN A ASC

V stredu máme duchovnú obnovu pre rodiny a ASC. Začíname o 18:00h a prosíme o modlitby za požehnanie tohto stretnutia.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA CHLAPCOV A DIEVČAT

V piatok máme duchovné obnovy pre chlapcov a dievčatá. Chlapci odchádzajú na Bordu a dievčatá ku karmelitánom na Lorinčík. Prosíme vás o modlitby.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie priestorov rod. Micheľovú a rod. Petra Deča .

 

SEMINÁR O SALEZIÁNSKOM SPREVÁDZANÍ

         Na budúcu nedeľu odchádzajú z našej komunity don Bohuš a sestra Bea na seminár o saleziánskom sprevádzaní. Aj takýmto spôsobom sa skvalitňuje naša prítomnosť medzi mladými. Sprevádzajme ich modlitbami.

 

SUMMER DAY

         Pri príležitosti odpustovej slávnosti PM Pomocnice kresťanov vás dnes o 15:00h. srdečne pozývame na zaujímavý popoludňajší program pre rodiny. Program si pre nás pripravili deti, mladí animátori a vysokoškoláci.

 

ZDRAVOTNÍK NA TÁBOR

Chceme vám oznámiť, že sa nám už podarilo nájsť zdravotníka na chlapčenský tábor. Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc pri hľadaní.