Dievčenský tábor 2016

Ako to už býva zvykom každý rok sa v našom stredisku organizuje dievčenský tábor. Ani toto leto nemohlo byť výnimkou a preto sme sa 10. júla spolu s dievčatami a animátorkami pod vedením sestier saleziánok a saleziánov vybrali do Kysaku.
Pod názvom „Bež za svojim snom“ sa ukrývala rozprávka na vlásku. Zachraňovali sme kráľovnu a spolu s princeznou Luanou objavovali svoje sny a talenty. Nechýbali rôzne strategické hry, výlet do ZOO, hranie scénok, stavanie veže, spievanie hymny, či tancovanie táborového tanca.
Dievčatá si mohli vyskúšať špeciálny panvicový baseball a prehadzovanú. Tohtoročným prekvapením bol prechod cez Hornád, ktorý nám pripravil don Stano.
Okrem športových aktivít čakal dievčatá aj čas kedy sa mohli zamyslieť nad svojimi darmi a to prostredníctvom výroby a maľovania masiek.
Celodenný program sme ukončili v skupinkách. Bol to priestor, kedy sme sa mohli podeliť o zážitky z prežitého dňa, čo sa im páčilo, čo ich prekvapilo a za čo ďakujú.
V piatok 15. júla sme ukončili tábor spoločným rituálom, pri ktorom dostali dievčatá na pamiatku ručne maľované ponožky a vyhodnotením celého týždňa, ktorý sme spoločne prežili.
Tento projekt bol podporený Mestom Košice a z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.