Päťdesiat mladých v Krakove s pápežom Františkom

Udalosťou tohto leta boli nepochybne Svetové dni mládeže od 25.7. do 31.7. v poľskom Krakove. Aby pápež pricestoval niekam takto blízko nebýva pravidlom, a preto na tomto podujatí nemohla chýbať ani početná výprava z nášho strediska.

Prechodným domovom sa pre našich mladých na týždeň stalo mestečko Skawina blízko pri Krakove – spolu s ostatnými slovenskými mladými tak prispeli k skutočnej premene Skawiny na slovenské mesto. Práve tam sa v doobedňajších hodinách konali pútavo pripravené katechézy slovenských biskupov. Ich cieľom bolo pripraviť srdcia mladých a otvoriť ich pre Božie milosrdenstvo.

Mesto Krakov hostilo najmä podujatia spojené s pápežom Františkom – jeho príchod či krížovú cestu – všetky tieto udalosti sa stretli s obrovským nadšením mladých z celého sveta, ktorým nevadili ani všadeprítomné masy ľudí či neustále preplnené spoje mestskej hromadnej dopravy.

Vyvrcholenie však prišlo až cez víkend: obrovská púť mladých z celého sveta na Campus Misericordiae, modlitbová vigília a slávnostná svätá omša s misijným poslaním od samotného pápeža Františka. Dlhé kráčanie späť k autobusu spestril našim pútnikom dážď, no tiež pohostinnosť miestnych, charakteristická pre celé podujatie.

Aktivita bola podporená tiež z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.