Prihláste svoje deti na krúžky a stretká v našom CVČ

Aj tento rok máte možnosť zapísať svoje deti k nám na krúžky a stretká! Nižšie si môžete stiahnuť leták so všetkými potrebnými informáciami, ako aj prihlášku do Centra voľného času.

Oproti minulému roku sme zaviedli niekoľko zmien:

  • Predovšetkým otvárame niektoré nové krúžky: športový pre chlapcov aj pre dievčatá, ping-pongový krúžok a vyučovanie basgitary či flauty. Kompletný zoznam sa nachádza v letáku.
  • Upravili sme ročný príspevok, takže je viac výhodný pre tých, nám podpíšu časť „Čestné vyhlásenie“ a odovzdajú vzdelávací poukaz. Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali prihlášku.

V prípade otázok sa neváhajte zastaviť v našej kancelárii.

 

Sťahujte:

>>> Informačný leták o krúžkoch a stretkách <<<

>>> Prihláška do CVČ pre školský rok 2016-2017 <<<

>>> Prihláška na detský folklórny krúžok Kalvarček <<<