11. Nedeľa v období cez rok

18.06.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚN: Streda: sv. Alojz Gonzága, rehoľník. Spomienka.
  2. JÚN: Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnosť.
  3. JÚN: Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.
  4. JÚN: 12. Nedeľa v období cez rok

Dnes je zbierka na realizáciu prestavby strediska. Pri tejto príležitosti informujeme, že výstup z prvého pracovného stretnutia ohľadom realizácie prestavby si môžete prečítať na našej webovej stránke, alebo nástenke.

 

NAHLÁSENIE DETÍ NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM

Tí, ktorí majú záujem o prípravu svojich detí na 1. sv. prijímanie v našom stredisku, môžu sa hlásiť osobne don Stanovi, alebo sestre Beate najneskôr do 15. septembra 2017. Bližšie informácie o priebehu prípravy včas oznámime.

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

Oznamujeme, že sa blíži kňazská vysviacka nášho spolubrata M. Cedza, ktorá bude v sobotu 24. júna 2017 o 11. hodine, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Zároveň vás chceme poprosiť o pomoc pri upratovaní strediska v piatok deň pred tým a tiež potrebujeme koláče. Kto by vedel pomôcť pri pečení nech sa hlási u sestry Beaty a ochotní na upratovanie nech sa hlásia u P. Kalatu. V nedeľu po kňazskej vysviacke bude mať v našom stredisku o 9:30h novokňaz Mišo Cedzo primičnú sv. omšu, na ktorú vás tiež pozývame.

PRIHLASOVANIE TITUS ZEMAN

Všetci mladí, ktorí sa chcú zúčastniť víkendu blahorečenia don Titusa Zemana koncom septembra v Bratislave, sa môžu prihlásiť cez Google formulár na FB stránke 3 hôrky do konca júna. Animátori a prípravakári to budú mať ako ich spoločnú víkendovku.

LETNÉ TÁBORY

Oznamujeme rodičom, že je možné prihlásiť deti ešte na prímestský tábor. Ďakujeme.