30. Nedeľa v období cez rok

29.10.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. NOVEMBER: Streda: Všetkých Svätých. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
  2. NOVEMBER: Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých. Spomienka.

4. NOVEMBER: Sobota: sv. Karol Boromejský, biskup. Spomienka.

5. NOVEMBER: 31. Nedeľa v období cez rok

                           Tento týždeň je v stredu prikázaný sviatok a deň pracovného pokoja. Sväté omše v našom stredisku preto budú ako v nedeľu o 7:30h a 9:30h. Keďže začína nový mesiac, bude po štvrtkovej večernej svätej omši vystavená Sviatosť Oltárna na poklonu až do 21. hodiny. Dnes po sv. omši nácvik detského speváckeho zboru MINIMO nebude, deti sa stretnú až budúcu nedeľu 5.11 2017.

 

ODPUSTKY

V blížiacom sa čase dušičiek môžu veriaci získať úplné odpustky v prospech zosnulých.

  1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

JESENNÝ VÝLET

Oznamujeme rodičom, že v utorok ideme s mladými od 9. ročníka vyššie na jesenný výlet do Slovenského Raja. Odchádzame ráno o 7:03 vlakom zo železničnej stanice. Predpokladaný návrat je o 18:30h.

UPRATOVANIE

         Na budúcu sobotu upratujú rodiny Kaňuchová a Smoleňová. O dva týždne to budú rodiny Szaniszlóová a Kozáková. Ďakujeme vopred za pomoc.

AKCIA „ZAPÁĽME SVETLO“

Pre záujemcov dávame do pozornosti akciu s názvom „Zapáľme svetlo obetiam potratov“. Ide o modlitbovú vigíliu, ktorá sa bude konať 6. novembra od 8:00h. pred nemocnicou L. Pasteura na Terase. Koordinátorom akcie je Dušan Škurla.

DAR SRDCA

Na budúcu nedeľu bude v našom stredisku po rodinnej svätej omši charitatívny predaj výrobkov, ktoré vyrobili rodiny v núdzi z občianskeho združenia Maják nádeje.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ VHT

Oznamujeme, že o dva týždne 10. – 12. 11 2017 bude v našom stredisku prebiehať tradičný hokejbalový turnaj. Prosíme rodičov o pomoc pri organizovaní tohto turnaja upečením koláčov na sobotu, upratovaním ubytovacích priestorov školy po turnaji alebo asistenciou počas turnaja v našom stredisku. Hlásiť sa môžete don Stanovi alebo sestre Beate.

VOĽBY DO VÚC

Na budúcu sobotu 4.11 2017 budú voľby do vyšších územných celkov. Povzbudzujeme všetkých dospelých k účasti na týchto voľbách.

Simple Calendar