5. Veľkonočná nedeľa

14.05.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Utorok: sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník. Spomienka.
  2. MÁJ: Štvrtok: sv. Leonard Murialdo, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.
  3. MÁJ: Šiesta Veľkonočná nedeľa

Zajtra odchádza naša komunita na duchovnú obnovu, prosíme o vašu modlitbu. Zajtrajším dňom sa začíname modliť v našom stredisku aj deviatnik K PMPomocnici kresťanov. Texty deviatnika nájdete aj na našej webovej stránke.

 

MUCHA NA SCÉNE IV.

Pozývame všetkých stredoškolákov, vysokoškolákov a starších na ďalšie vydanie žánrového večera, ktoré sa uskutoční dnes 14. 5 2017 so začiatkom o 19. hodine. Naše pozvanie prijali hostia bloger Ján Benčík, afgánec žijúci na Slovensku Azim Farhadi a hudobným hosťom bude Adrián Harvan.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH

Pozývame mladých na duchovnú obnovu v stredu 17.5 2017 o 18. hodine v našej kaplnke.

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV

Budúcu sobotu 20.5 2017 idú naši miništranti na celodiecézne stretnutie. Stretnutie sa uskutoční v Prešove a končí popoludní.

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, že spovedanie pred slávnosťou sv. prijímania bude v tento piatok 19.5 2017 o 16:45h na Kalvárii. Nácvik na slávnosť bude hneď po sv. omši o 18:15h. Samotná slávnosť sa uskutoční v nedeľu 21. 5 2017 o 10:30h na Kalvárii, ale stretáme sa už o 10:00h pred kostolom. Je potrebné ešte doniesť finančný príspevok za výzdobu kostola a krstnú sviecu.

UPRATOVANIE STREDISKA

Na budúcu sobotu 20.5 2017 upratujú rodina Kubíková a rodina Kondášová. Veľká vďaka.

BRIGÁDA V STREDISKU

Pozývame mladých aj starších na brigádu v stredisku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. 5 2017 so začiatkom o 8:30h. Bližšie informácie o prácach sa môžete dozvedieť u nášho spolubrata P. Kalatu. Vďaka.

SUMMER DAY

Oznamujeme, že sa blíži sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý chceme osláviť už tradičnou akciou s názvom „Summer day“. Začíname v piatok 26. 5 2017 spoločným večerom s mladými v čajovni. V sobotu o 20. hodine večernou vigíliou a modlitbou v našej kaplnke. V nedeľu 28. 5 2017 bude mať slávnostnú sv. omšu salezián Anton Červeň o 9:30h a popoludňajším programom o 15:00h odštartujeme program pre rodiny s deťmi. Srdečne pozývame všetkých.

PREDNÁŠKA O TITUSOVI ZEMANOVI

Dávame do pozornosti prednášku o don Titusovi Zemanovi, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. 6 2017 v Košiciach v aule Teologickej fakulty (Hlavná 89). Prednášať budú hostia z Talianska Lodovica M. Zanet, autorka oficiálneho životopisu a don Pierluigi Cameroni, postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny. Na podujatie je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke www.tituszeman.sk.

DEŇ RODINY V KOŠICIACH

Dnes v Košiciach oslavujeme deň rodiny, ktorý sa koná pod záštitou otca arcibiskupa B. Bobera a vladyku Milana Chautura. Program začína o 15. hodine sv. omšou v Dóme sv. Alžbety a pokračuje až do 18:30h pri dolnej bráne.