7. Veľkonočná nedeľa

28.05.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Pondelok: bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu.
  2. JÚN: Štvrtok: sv. Justín, mučeník. Spomienka.
  3. JÚN: Sobota: sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci. Spomienka.
  4. JÚN: Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Slávnosť.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. V tomto týždni je prvý štvrtok mesiaca preto pozývame na poklonu Najsvätejšej Sviatosti, ktorá bude vystavená do 21. hodiny. Kto bude účastný na recitovaní hymnu „Veni, Creator“ v nedeľu Zoslania Ducha Svätého môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 

BRIGÁDA V STREDISKU

Ďakujem všetkým, ktorí sa včera zúčastnili na brigáde a pomohli pri opravách a skrášlení priestorov nášho strediska. Urobila sa pekná práca. Veľká vďaka.

SUMMER DAY

Dnes pozývame na popoludňajším programom, ktorý začína o 15:00h a je určený pre rodiny s deťmi. Ste všetci pozvaní.

FESTIVAL LUMEN

Oznamujeme rodičom, že s mladými odchádzame na budúci týždeň v piatok 2. 6 2017 na festival Lumen do Trnavy. Vrátime sa v nedeľu 4. 6 2017 a prosíme o modlitbu za šťastný návrat a bezpečnosť pre účastníkov festivalu.

PREDNÁŠKA O TITUSOVI ZEMANOVI

Dávame do pozornosti prednášku o don Titusovi Zemanovi, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. 6 2017 v Košiciach v aule Teologickej fakulty (Hlavná 89). Prednášať budú hostia z Talianska Lodovica M. Zanet, autorka oficiálneho životopisu a don Pierluigi Cameroni, postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny. Na podujatie je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke www.tituszeman.sk.

PRIHLASOVANIE NA TÁBORY

Prihlasovanie na letné tábory sa v našom stredisku úspešne rozbehlo. Pre veľký záujem povzbudzujeme tých, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, aby tak urobili čo najskôr. Na rodinný tábor už len sestre Beate.

PRESTAVBA STREDISKA

Chceme informovať o výsledku rozhodnutia týkajúce sa celého nášho spoločenstva a nášho strediska vzhľadom na našu žiadosť o prestavbe strediska, ktorú sme adresovali na Slovenskú provinciu. Dostali sme súhlas na začatie prác týkajúce sa nášho projektu a prestavby liturgického priestoru. Pozývame preto všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do užšej spolupráce na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu o dva týždne 11. júna 2017 po rodinnej sv. omši.

ROZLÚČKA S DON ŠTEFANOM

Oznamujeme, že rozlúčka s don Štefanom Urbanom bude v nedeľu 18. 6 2017  na obidvoch svätých omšiach.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň 3.6 2017 upratuje rodina Tomaštíková a rod. Orkutyová. O dva týždne to budú rodiny Smatanová, Priputniková a Kozlayová. Veľká vďaka.