Animátori premýšľali o donovi Boscovi

V poradí druhá animátorská víkendovka v tomto školskom roku bola celá zameraná na zakladateľa saleziánov a jeho výchovný systém.

Tri desiatky animátorov sa stretli v prostredí Bokšova už v piatok, 28.4. a svoj program odštartovali aktivitou zameranou na spoznanie historického kontextu života talianskeho svätca a vychovávateľa. Kľúčový deň programu, sobota, sa niesol v znamení práce v skupinách, tematicky zameraných na životopisné a hodnotové témy. Mladí tak premýšľali a diskutovali o úlohe rodičov v živote, o dôležitosti sprevádzania, o správnom prístupe k deťom a podobne.

Podobný program bol pripravený pre mladých, ktorí sa chystajú na svoju animátorskú službu. Postava dona Bosca pre nich slúžila ako model výchovnej a osobnostnej formácie, ktorú sa rozhodli prijať.

Nechýbali ani momenty uvoľnenia a zábavy. „Víkendovka mi dala veľa podnetov, nad ktorými môžem premýšľať, určite mi to pomôže v mojej práci“, zhodnotila svoju skúsenosť jedna z účastníčok.

Nadobudnuté vedomosti budú môcť animátori prehĺbiť uprostred leta, kedy sa vyberú do Talianska spoznávať dona Bosca na miesta, kde žil a pracoval.

Aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktivita bola tiež podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

dav

dav

dav