Chcete sa modliť deviatnik k Panne Márii Pomocnici?

Ponúkame vám modlitbu deviatnika k Pomocnici kresťanov. Jej sviatok budeme sláviť 24. mája, deviatnik sa modlíme od 15. mája.

Ako sa modlíme tento deviatnik?

 1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:
  Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.
  Na konci sa hovorí zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
 2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.
 3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Sedem úmyslov na Deviatnik k Pomocnici kresťanov

 • za rast vo viere
 • za upevnenie rodín
 • za nové duchovné povolania
 • za vernosť zasvätených osôb
 • za mladých, najmä chudobných
 • za misionárov
 • za šírenie evanjelia v médiách

 

1. deň, 2. deň, 3. deň, 4. deň, 5. deň, 6. deň, 7. deň, 8. deň, 9. deň