Nedeľa Najsvätejšej Trojice

11.06.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚN: Pondelok: bl. František Kesy a spoločníci, mučeníci. Spomienka pre sdb.
  2. JÚN: Utorok: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  3. JÚN: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
  4. JÚN: 11. Nedeľa v období cez rok

Stretnutie s ľuďmi o prestavbe strediska začne o 15 minút v priestoroch čajovne, pozývame všetkých na toto stretnutie. Na budúcu nedeľu zbierka na energie strediska – mení sa účel zbierky na realizáciu prestavby strediska.

 

NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU MINIMO

         Oznamujeme rodičom, že nácvik detského speváckeho zboru MINIMO bude dnes po svätej omši v hudobnej miestnosti.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH

V stredu bude duchovná obnova pre mladých. Začíname o 18:00 hodine v našej kaplnke.

NAHLÁSENIE DETÍ NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM

Oznamujeme rodičom, ktorí sú z nášho spoločenstva a chcú, aby ich deti prijali prvé sv. prijímanie na budúci rok vo farnosti na Kalvárii, a majú záujem sa pripravovať v našom stredisku, aby sa nahlásili osobne don Stanovi, alebo sestre Beate najneskôr do 15. septembra 2017. Bližšie informácie o priebehu prípravy včas oznámime.

ROZLÚČKA S DON ŠTEFANOM

Oznamujeme, že rozlúčka s don Štefanom Urbanom bude v nedeľu 18. 6 2017  na obidvoch svätých omšiach.

ASISTENT NA PRÁZDNINÁCH

         Oznamujeme, že náš asistent Dano odchádza 17. júna do Talianska na tri týždne na krátke prázdniny precvičiť si taliansky jazyk. Prosíme o modlitby. Ďakujeme.

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

Oznamujeme, že sa blíži kňazská vysviacka nášho spolubrata M. Cedza, ktorá bude v sobotu 24. júna 2017 o 11. hodine. Chceme vás poprosiť o pomoc pri upratovaní strediska v piatok deň pred tým a tiež potrebujeme koláče. Kto by vedel pomôcť pri pečení nech sa hlási u sestry Beaty a upratovacia skupina nech sa hlási u P. Kalatu.

PERIODIKÁ

         V zakladačoch nájdete nové číslo Katolíckych novín a tiež nové číslo z edície „Viera do vrecka“. Všetky sú so zaujímavým obsahom.

LETNÉ TÁBORY

Oznamujeme, že Rodinný a dievčenský tábor je už uzatvorený z dôvodu naplnenia kapacity. Prihlášky na chlapčenský tábor už len don Bohušovi a na prímestský tábor je možné sa ešte prihlasovať.

PRIHLASOVANIE TITUS ZEMAN

Všetci mladí, ktorí sa chcú zúčastniť víkendu blahorečenia don Titusa Zemana koncom septembra v Bratislave, sa môžu prihlásiť cez Google formulár na FB stránke 3 hôrky do konca júna.