Nedeľa utrpenia Pána

09.04.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. APRÍL: Zelený Štvrtok Pánovej večere
  2. APRÍL: Veľký Piatok, Slávenie utrpenia a smrti Pána
  3. APRÍL: Biela Sobota
  4. APRÍL: Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Dnes 9. 4 2017 bude nácvik detského speváckeho zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. Speváci na Veľkú noc začínajú nácvik po skončení sv. omše v kaplnke. Od Veľkého Piatku po obradoch pri osobnej úcte kríža bude zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. Deti, nech si na budúcu nedeľu prinesú so sebou svoje sväteničky, ktoré požehnáme a do svojich fliaš si môžu zobrať aj vodu, ktorú požehnáme na Bielu sobotu.

 

PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI

Ďalší hosť, ktorý prijal naše pozvanie dnes na pôstnu katechézu je Pavol Degro, salezián. Témou je liturgia života – kontemplácia v činnosti. Všetci ste srdečne pozvaní.

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN A MLADÝCH

V pondelok 10.4 2017 bude v našom stredisku duchovná obnova rodín. Začíname o 17:30h a prídu nám pomôcť spovedať aj ďalší kňazi. Duchovná obnova mladých bude v stredu 12. 4 2017 a začíname o 18:00h.

OMŠA SVÄTENIA OLEJOV

Pozývame na sv. omšu svätenia olejov, ktorá bude v katedrále sv. Alžbety o 9:30h.

NÁCVIK MINIŠTRANTOV

Prvý nácvik miništrantov na liturgiu Veľkej noci bude vo štvrtok o 16:15h. Pozývame chlapcov, aby sa takto zapojili do animácie liturgie.

BDENIE NA ZELENÝ ŠTVRTOK

Pozývame mladých, vysokoškolákov a rodiny na „Bdenie do Getsemany“, ktoré začína vo štvrtok o 21:00h. Prvá hodina tejto liturgie bude animovaná a potom zostane priestor na tichu modlitbu.

PROGRAM OBRADOV VO VEĽKOM TÝŽDNI

Vo vestibule si môžete zobrať do svojich domovov program liturgie Veľkého týždňa v našej kaplnke.

ORATKOVSKÝ VÝLET

Pozývame chlapcov a dievčatá na oratkovský výlet, ktorý sa uskutoční v utorok 18.4 2017 počas veľkonočných prázdnin. Odchádzame autobusom o 7:00h zo stanice. Pôjde sa na vrch Kloptáň, kde je pekná vyhliadka. Budeme aj opekať.

NOVÉ STOLIČKY V KAPLNKE

Oznamujeme, že sa nám podarilo zakúpiť 115 nových stoličiek do našej kaplnky. Reagovali sme takto pre zlý technický, ale aj estetický stav starých stoličiek. Na zakúpenie nových stoličiek sa použili finančné zdroje z dvoch percent, ktoré ste nám darovali a stáli 2 599€.

STRÁŽENIE BOŽIEHO HROBU NA BIELU SOBOTU

Povzbudzujeme tých, ktorí majú záujem o stráženie božieho hrobu, aby sa zapísali do zoznamu vo vestibule. Tí, ktorí sa zúčastnia Veľkonočnej Vigílie na Bielu sobotu, nech si nezabudnú doniesť sviece na obnovu krstných sľubov.