Nocovačka Marshall Gang

Skupina mladších chlapcov začala v piatok 20.10. večer svoju „nocovačku“. Zážitkové podujatie, slúžiace predovšetkým na budovanie spoločenstva, nadobúdanie samostatnosti a zodpovednosti za spoločné priestory, nadobúda postupne tradíciu aj u tohto detského kolektívu. Prostredníctvom aktivít v telocvični a na vonkajších ihriskách chlapci prežili pekný večer, ktorý zakončili spoločným pozeraním filmu. Napriek dlhej noci, chlapci s animátormi (vedúcimi kolektívu) už v skorých ranných hodinách behali s metlami a upratovali priestory, v ktorých sa najčastejšie zdržiavali. Vedení už od mala, že nie len zábava, ale aj práca tvorí život človeka, sa tak stávajú tvorcami nie len vlastného dobra, ale aj dobra svojho okolia a celej spoločnosti. Záver „nocovačky“ v dopoludňajších hodinách prebehol veľmi rýchlo a chlapci sa postupne odoberali na obed domov. Z výrazu ich unavenej chôdze sa dalo však usudzovať, že o poobedný program pre svoje ratolesti majú rodičia postarané.