Ping-pongová pyramída

Pozývame všetky deti a mladých, chlapcov aj dievčatá, na ping-pongový postupový turnaj:

Trvanie turnaja: 6.-21.12.2017

Vyhodnotenie 22.12.2017 o 15:00

Prihlásenie: u Aďka Pastoreka, Miša Kaňucha, u saleziánov alebo na https://goo.gl/forms/4PvXYh0wF9yBmTBD2 .

 

Kategórie:

 1. Mladší (do 6. triedy ZŠ)
 2. Starší (od 7. triedy ZŠ vyššie)
 3. Členovia pingpongového krúžku

 

Systém turnaja:

 1. Všetci hráči začínajú na spodnej časti pyramídy.
 2. Do vyšších políčok postupuje hráč po výhre nad súperom nasledovným spôsobom:
  1. Ak vyhrá zápas so súperom, ktorý je na rovnakej úrovni, postupuje o jednu úroveň vyššie. Súper zostáva na pôvodnej úrovni
  2. Ak hráč vyhrá zápas so súperom, ktorý sa nachádza v políčku o jednu úroveň vyššie, mení si s ním miesto. Hráč teda postupuje o jednu úroveň vyššie, súper o jednu úroveň zostupuje. Ak vyhrá súper, stav zostáva nezmenený.
 3. Hráč môže vyzvať druhého hráča na vzájomný zápas hocikoľko krát.
 4. Čas jednotlivých zápasy si hráči dohodujú medzi sebou.
 5. Vyzvaný hráč musí výzvu prijať. Akceptuje sa iba to, keď sa časovo nedokážu dohodnúť.
 6. Hráč musí aspoň každý druhý deň odohrať min. 1 zápas. Ak sa tak nestane zostupuje o jednu úroveň nižšie. Soboty, nedele a pondelky sa nerátajú.
 7. Zápas je nutné ohlásiť animátorovi alebo saleziánovi pred začatím a po skončení prísť oznámiť výsledok. Daná osoba potom výsledok zapíše do tabuľky a v prípade potreby premiestni hráča v pyramíde. Hráči si sami nezapisujú výsledky ani sa neposúvajú v tabuľke.
 8. Doba vyzývania je v otváracích časoch oratória do omše (v prípade nutnosti sa dá dohodnúť aj na nejakých časoch po omši).

Víťazom sa stáva hráč, ktorý bude 21.12. o 20:45 v pyramíde na najvyššom políčku.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019